Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXX/166/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 12:02

Uchwała Nr XXX/165/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 12:01

Uchwała Nr XXX/164/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 11:30

Uchwała Nr XXX/163/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 11:00

Uchwała Nr XXX/162/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 10:30

Uchwała Nr XXX/161/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 10:21

Uchwała Nr XXX/160/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 10:18

Uchwała Nr XXX/159/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Skonecka
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 09:10

Uchwała Nr XXIX/158/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 14:29

Uchwała Nr XXIX/157/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 14:27

Uchwała Nr XXIX/156/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 14:26

Uchwała Nr XXIX/155/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 14:25

Uchwała Nr XXVIII/154/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-20 11:26

Uchwała Nr XXVIII/153/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-20 11:25

Uchwała Nr XXVIII/152/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 listopada 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-20 11:24

Uchwała Nr XXVII/151/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-30 13:12

Uchwała Nr XXVII/150/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-30 13:40

Uchwała Nr XXVII/149/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-30 10:51

Uchwała Nr XXVII/148/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-30 10:51

Uchwała Nr XXVI/147/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-18 09:17

Uchwała Nr XXVI/146/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-18 09:17

Uchwała Nr XXV/145/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-20 08:54

Uchwała Nr XXV/144/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-20 08:52

Uchwała Nr XXV/143/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sadkowice w roku szkolnym 2020/2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-20 08:51

Uchwała Nr XXV/142/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadkowice za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-20 08:47

Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadkowice za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-20 08:45

Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-20 08:40

Uchwała Nr XXIV/139/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-06-24 16:27

Uchwała Nr XXIV/138/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-06-19 15:24

Uchwała Nr XXIV/137/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-06-19 15:22

Uchwała Nr XXIV/136/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na lata 2020-2023”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-06-19 15:21

Uchwała Nr XXIV/135/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia, i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych występujących na terenie gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-06-19 15:19

Uchwała Nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-06-19 15:14

Uchwała Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2020 z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” poprzez realizację operacji pn: Budowa sieci wodociągowych w gminie Sadkowice” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-04-24 08:26

Uchwała Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-04-24 08:12

Uchwała Nr XXIII/131/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-04-24 08:10

Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:46

Uchwała Nr XXII/129/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:43

Uchwała Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sadkowice w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:41

Uchwała Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:38

Uchwała Nr XXII/126/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:36

Uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:33

Uchwała Nr XXII/124/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:31

Uchwała Nr XXII/123/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:30

Uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2020-03-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-03-31 14:28

Uchwała Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:43

Uchwała Nr XXI/120/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:42

Uchwała Nr XXI/119/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego ( z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:38

Uchwała Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:35

Uchwała Nr XXI/117/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:22

Uchwała Nr XXI/116/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-26 13:20

Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:31

Uchwała Nr XX/114/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:18

Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Sadkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:16

Uchwała Nr XX/112/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:15

Uchwała Nr XX/111/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:11

Uchwała Nr XX/110/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:10

Uchwała Nr XX/109/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:10

Uchwała Nr XX/108/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:07

Uchwała Nr XX/107/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-02-20 08:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6620
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:11