Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Bitwa o wozy 2020 druga tura

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-07-09 09:00

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowa Komisja Wyborcza
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 07:45

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-30 09:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 09:14

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-23 08:04

Postanowienie Nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2020-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-23 07:57

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-19 08:57

Postanowienie Nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 16 czerwca 2020 r.

Prezentacja na szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krajowe Biuro Wyborcze
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 12:39

Postanowienie Nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 15 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-16 09:50

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowa Komisja Wyborcza
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-15 13:47

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-12 16:25

Informacja

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym złącznik do postanowienia Marszałka Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988) w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek) upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sadkowicach, tj. od 730 do 1530.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-12 08:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-12 08:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-12 12:08

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-08 12:53

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krajowe Biuro Wyborcze
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-05 09:42

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowa Komisja Wyborcza
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-05 09:40

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12555
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-09 09:00:01