Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia , organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu własnej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

UCHWAŁA NR LII/288/2022 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 29 listopada 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-29 15:12

Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-03 14:27

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 15:01

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-28 12:12

Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:35

UCHWAŁA NR XIX/115/2012 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:29

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-27 13:28

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:37

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:36

UCHWAŁA NR XLVI/256/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 10 listopada 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-14 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 09:21

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:22
Uchwała Nr XXXIV/213/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:39

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-30 12:29
Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-06 12:52

UCHWAŁA NR XXIV/160/08 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-06 12:54
Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:52
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:52
Stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 13:02
UCHWAŁA NR II/3/06 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 13:03
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2006 ROK

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 13:04
UCHWAŁA NR XXIX/113/05 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 28 listopada 2005 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy i podlegających opodatkowaniu w 2006 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006-02-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-03 08:09

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi. - 0,49 zł

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. - 3,33 zł

3. od pozostałych gruntów - 0.06 zł

4.od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,36 zł

5. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,48 zł

6. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,66 zł

7. budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych. - 3,60 zł

8. od pozostałych budynków lub ich części - 2,92 zł

9.od budowli - 2 % wartości

TERMINY PŁATNOŚCI: Rata I – 15.03 Rata II – 15.05 Rata III – 15.09 Rata IV – 15.11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wysocka
  data wytworzenia: 2003-07-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-17 12:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12925
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-28 14:23:06