Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

PODATEK LEŚNY

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

NA 2023 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 71,10 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego - w wysokości 323,18 za 1 m³)

NA 2022 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 46,70 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2021 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 43,30 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2020 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,73 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2019 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,24 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2018 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 43,35 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2017 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,02 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

NA 2016 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 42,19 ZŁ (według cen sprzedaży drewna ogłoszonych przez GUS do naliczania podatku leśnego)

 

NA 2012 ROK – STAWKA PODATKU LEŚNEGO Z 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSI 41,07 ZŁ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 09:10

Stawki podatku leśnego na 2010 rok

 

Stawka podatku leśnego na 2010 rok wynosi 30,04 zł z 1 hektara fizycznego.
(Stawka obliczona według ceny sprzedaży drewna 136,54 zł za 1m3 ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 20-10-2009 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 12:26
Stawki podatku leśnego na 2009 rok

Stawka podatku leśnego na 2009 rok wynosi 33,56 zł z 1 hektara fizycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-06 13:11
Stawki podatku leśnego na 2008 rok
Stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosi 32,40 zł z 1 hektara fizycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2008-01-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-03 08:32
Stawki podatku leśnego na 2007 rok
Stawka podatku leśnego na 2007 rok wynosi 29,414 zł z 1 hektara.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-02-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-06 09:32
Stawki podatku leśnego na 2006 rok
Stawka podatku leśnego na 2006 rok wynosi 28,897 zł z 1 hektara.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006-02-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-06 08:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-29 11:14:45