Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro
Dyrektor Gimnazjum w Lubani 96-208 Lubania tel. (0 prefiks 46) 815-60-91
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę

1.oleju opałowego “EKOTERM” w ilości ca 20.000l.

Termin realizacji zamówienia od października 2003 do kwietnia 2004r. - sukcesywnie wg harmonogramu i potrzeb.
W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych i spełniający warunki dodatkowe, którzy przedstawią ofertę zgodnie z dokumentacją przetargową.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Dokumentację przetargową można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariacie.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Maria Charążka tel 046 81560 91 w godz. 8.00-13.00
Miejsce i termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego, sekretariat w terminie do 28.10.03. o godz. 9.00
Miejsce i termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, sekretariat dnia 28.10.03r o godz. 10.15
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
    data wytworzenia: 2003-10-13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-13 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7439
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-06 12:59