Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice , woj. łódzkie, pow. rawski, tel. 046 8156110, 8156126, 8156167, fax 046 8156191,


e-mail: ugs.rrigk@poczta.fm, ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego w wysokości 600.000,00zl
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – 28.12.2003r.
Wadium – 1.500,00zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (cena usługi) - 100%
Dokumentację postępowania przetargowego można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 11, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Anna Wysocka, e-mail: ugs.rrigk@poczta.fm, tel. 046 8156110, lok. 11, w godz. 8:00-15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1 sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 3.11.2003 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.11.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- określone w dokumentacji postępowania przetargowego.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
    data wytworzenia: 2003-10-13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-13 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7435
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-06 12:59