Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice , woj. łódzkie, pow. rawski, tel. 046 8156110, 8156126, 8156167, fax 046 8156191, e-mail: ugs.rrigk@poczta.fm , ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę wodociągu „ Kaleń” Połączenie sieci wodociągowej SW KALEŃ z istniejącą siecią w miesjcowości Broniew(PKWiU:45.21.4 ) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) - 15.10.2003. Wadium - 1.000,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 14, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Bisiak, e-mail: ugs.rrigk@poczta.fm , tel. 046 8156110, lok. 14, w godz. 8:00-15:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1 sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 27.08.2003 o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki określone w dokumentacji przetargowej zamówienia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
    data wytworzenia: 2003-07-28
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7430
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-06 12:59