Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 10:29

Rejestry i ewidencje.

W Urzędzie Gminy w Sadkowicach prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje:(dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw

Barbara Gąsiorowska - Sekretarz Gminy:
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr umów Gminy Sadkowice
- Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
- Rejestr jednostek pomocniczych Gminy

Wanda Więckowska - Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
- Rejestr spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat
- Rejestr dóbr kultury
- Rejestr usług turystycznych

Remigiusz Skiba - Inspektor
- Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Michalina Szczepańska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego w Sadkowicach
- Ewidencja Ludności

Grażyna Grzejszczyk - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich
- Lista poborowych
- Rejestr przedpoborowych
- Rejestr dowodów osobistych
- Wykaz przedpoborowych

Barbara Chała - Inspektor Referatu Finansowego
- Ewidencja Zaświadczeń

Jadwiga Kwiatkowska - Inspektor Referatu Finansowego
- Zobowiązania i postępowania podatkowe
- Ewidencja zaległości podatkowych

Maria Domeradzka - Inspektor Referatu Finansowego
- Rejestr wymiarowy gruntów Gminy Sadkowice
- Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż piwa i alkoholu
- Ewidencja lasów
- Ewidencja działalności gospodarczej
- Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego
- Ewidencja podatku i opłat lokalnych
- Rejestr wymiarowy Gminy Sadkowice
- Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwnarkotykowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2007-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-05 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-01 09:49