Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 10:29

Rejestry i ewidencje.

W Urzędzie Gminy w Sadkowicach prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje:(dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw

Barbara Gąsiorowska - Sekretarz Gminy

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr umów Gminy Sadkowice
 • Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
 • Rejestr jednostek pomocniczych Gminy

Wanda Więckowska - Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

 • Rejestr spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat
 • Rejestr dóbr kultury
 • Rejestr usług turystycznych

Remigiusz Skiba - Inspektor

 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Michalina Szczepańska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 • Urząd Stanu Cywilnego w Sadkowicach
 • Ewidencja Ludności

Grażyna Grzejszczyk - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich

 • Lista poborowych
 • Rejestr przedpoborowych
 • Rejestr dowodów osobistych
 • Wykaz przedpoborowych

Barbara Chała - Inspektor Referatu Finansowego

 • Ewidencja Zaświadczeń

Jadwiga Kwiatkowska - Inspektor Referatu Finansowego

 • Zobowiązania i postępowania podatkowe
 • Ewidencja zaległości podatkowych

Maria Domeradzka - Inspektor Referatu Finansowego

 • Rejestr wymiarowy gruntów Gminy Sadkowice
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż piwa i alkoholu
 • Ewidencja lasów
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego
 • Ewidencja podatku i opłat lokalnych
 • Rejestr wymiarowy Gminy Sadkowice
 • Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwnarkotykowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2007-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-05 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-01 09:49:45