Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rejestr zbiorów danych osobowych

Lp.

Nazwa zbioru

Data zgłoszenia

Data aktualizacji

1.

Ewidencja spraw o zagospodarowaniu przestrzennym terenu

2000-08-31

 

2.

Ewidencja właścicieli nieruchomości korzystających z usług w zakresie odbiorów odpadów

2000-09-07

 

3.

Ewidencja wydawanych zaświadczeń

2000-09-07

 

4.

Ewidencja płatników i dłużników korzystających z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych

2000-09-07

 

5.

Akta stanu cywilnego

2000-09-11

 

6.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

2000-09-13

 

7.

Ewidencja skarg i wniosków

2000-09-28

 

8.

Gospodarka nieruchomości mienia komunalnego

2000-09-28

 

9.

Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym Radnych Rady Gminy Sadkowice

2000-09-28

 

10.

Ewidencja płatników i dłużników podatku od posiadanych środków transportu

2000-10-18

 

11.

Ewidencja podatników, płatników i dłużników zobowiązań podatkowych

2000-10-18

 

12.

Ewidencja zezwoleń na wycięcie drzew, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz nakładania kar pieniężnych

2001-11-22

 

13.

Zamówienia publiczne - przetargi - ewidencja umów

2003-10-17

 

14.

Ewidencja rolników poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych

2014-05-30

 

15.

Ewidencja wyrobów azbestowych

2014-05-30

 

16.

Gospodarka nieruchomościami - sprzedaż, dzierżawa, podziały

2014-05-30

 

17.

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

2014-05-30

 

18.

Rejestr decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości

2014-05-30

 

19.

Rejestr korespondencji przychodzącej i przesyłek wychodzących

2014-05-30

 

20.

Uczestnicy Konkursu fotograficznego Moja Gmina w Obiektywie

2014-05-30

 

21.

Numeracja porządkowa nieruchomości

2015-06-30

 

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-17 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-08 11:16

Rejestry i ewidencje.

W Urzędzie Gminy w Sadkowicach prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje:(dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw

Barbara Gąsiorowska - Sekretarz Gminy:
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr umów Gminy Sadkowice
- Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
- Rejestr jednostek pomocniczych Gminy

Wanda Więckowska - Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
- Rejestr spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat
- Rejestr dóbr kultury
- Rejestr usług turystycznych

Remigiusz Skiba - Inspektor
- Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Michalina Szczepańska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego w Sadkowicach
- Ewidencja Ludności

Grażyna Grzejszczyk - Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich
- Lista poborowych
- Rejestr przedpoborowych
- Rejestr dowodów osobistych
- Wykaz przedpoborowych

Barbara Chała - Inspektor Referatu Finansowego
- Ewidencja Zaświadczeń

Jadwiga Kwiatkowska - Inspektor Referatu Finansowego
- Zobowiązania i postępowania podatkowe
- Ewidencja zaległości podatkowych

Maria Domeradzka - Inspektor Referatu Finansowego
- Rejestr wymiarowy gruntów Gminy Sadkowice
- Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż piwa i alkoholu
- Ewidencja lasów
- Ewidencja działalności gospodarczej
- Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego
- Ewidencja podatku i opłat lokalnych
- Rejestr wymiarowy Gminy Sadkowice
- Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwnarkotykowa

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2007-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-05 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2581
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-17 08:50

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1148406
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 11:10

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl