Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

ZADANIA ZLECONE OBEJMUJĄ:

I. Administracja publiczna:

1.       z budżetu Wojewody - zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu,

II. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

1.       prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców,

2.       przeprowadzenie wyborów, referendum.

III. Opieka społeczna:

1.       przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2.       opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3.       organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4.       przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5.       prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6.       realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

7.       świadczenia rodzinne,

IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1.       oświetlenie ulic, placów i dróg.

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa:

        1.  obrona cywilna.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-03 11:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-27 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6748
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-27 08:50