Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zadania zlecone obejmują:

 1. Administracja publiczna:
  1. z budżetu Wojewody - zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu,
 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
  1. prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców,
  2. przeprowadzenie wyborów, referendum,
 3. Opieka społeczna:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  2. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  7. świadczenia rodzinne,
 4. IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  1. oświetlenie ulic, placów i dróg,
 5. V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa:
  1. obrona cywilna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-03 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-27 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10809
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-27 08:50:27