Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-05 13:24

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 


Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Michalina Szczepańska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
tel. 046 815 61 91

1. Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk meldunkowy (Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 m-ce);
- potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu, dokonane przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu; (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: akt notarialny, umowa cywilno-prawna,wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prany do lokalu);
- dowód osobisty – osoba niepełnoletnia z opiekunem, a przy zameldowaniu na pobyt stały także potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego;
- książeczka wojskowa - w przypadku mężczyzn do lat 50-ciu .
W przypadku zameldowania na pobyt czasowy do 3 m-cy:
- dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej,
- zameldowania dokonuje się ustnie, podając datę przybycia, adres i zamierzony czas trwania pobytu,
-osobie meldowanej wydaje się potwierdzenie zameldowania;

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastepuje zameldowane dziecka.

2. Opłata: nie pobiera się

3. Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie

 • autor informacji: Michalina Szczepańska
  data wytworzenia: 2007-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-05 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-05 13:32

Regulacje prawne w zakresie obowiązku meldunkowego

   Urząd Gminy w Sadkowicach informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407).

   Ustawa ta wprowadza nowe zmiany dotyczące wykonywania obowiązku meldunkowego.

Oznacza to, że obywatel chcąc dokonać zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu może jednocześnie dokonać wymeldowania z pobytu w innej gminie (zarówno z pobytu czasowego jak i stałego).

 • autor informacji: Michalina Szczepańska
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-22 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4000
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-22 12:24

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1587048
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 09:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl