Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-05 15:16

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

1. Rodzaje napojów alkoholowych, na które wydawane są zezwolenia:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

Zezwolenie zostaje wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy Sadkowice.

3. Opłata:

za zezwolenie:
1.      Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą:

§        525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

§        525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

§        2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

2.      Dla pozostałych przedsiębiorców opłatę nalicza się na podstawie zadeklarowanej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.  Jeżeli wielkość sprzedaży przekroczyła:

§        37 500 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

§        37 500 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

§        77 000 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowy nie przekroczy w/w progów przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego, natomiast w przypadku nowego zezwolenia opłatę uiszcza się przed jego pobraniem.

4. Czas załatwienia sprawy: 30 dni

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
    data wytworzenia: 2007-10-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-05 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8424
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-05 15:17:50