Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zwołuję  XXXIX Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 900- w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja o wysokości podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2019 r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Sadkowice na lata 2022-2025”.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021-2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sadkowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Sadkowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadkowice.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.                                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2021-11-19 14:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43177
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-19 14:41