Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) zwołuję  XLVIII Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 26 lipca 2022 r. (wtorek) na godzinę 10.30 - w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. 


Porządek obrad: 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia do  realizacji  projektu nr   RPLD.09.02.01-10-D003/22 w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 - Poddziałanie IX.2.1 pod tytułem "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice ".
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sadkowice na rok szkolny 2022/2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/127/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2022–2035. 
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie sesji.                                                             
                                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                     Jan Idzikowski 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
    data wytworzenia: 2022-07-19
  • opublikował: Katarzyna Wójcik
    data publikacji: 2022-07-21 08:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59035
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-26 07:31:20