Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)  - zwołuję LII Sesję Rady Gminy Sadkowice na dzień 29 listopada 2022 r. (wtorek) na godzinę 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Porządek obrad: 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku.
7.    Informacja w sprawie ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego w 2023 roku.  
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata     2022-2024.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sadkowice.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2022–2035. 
15.    Wolne wnioski.
16.    Zamknięcie sesji.                                                             

Z poważaniem
Jan Idzikowski 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
    data wytworzenia: 2022-11-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-11-24 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73290
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 15:30:57