Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:45

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki położonej w miejscowości Lewin na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku ptrzetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:45

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialaniu Narkomanii na rok 2009

 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:33

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:26

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:21

w sprawie ustalenia palnu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sadkowice.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:19

w sprawie ustalenia palnu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:15

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-26 12:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-03 08:59

w sprawie określenia warunków i trybów wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Sadkowice.

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:54

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemow Społecznych w Gminie Sadkowice na lata 2009-2015"

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:51

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008.11.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:40

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:36

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:32

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:29

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2009 r.

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2008.11.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-03 08:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 09:07

w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/66/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2008-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 09:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 09:02

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 09:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:59

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:56

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Gminy Rozprza, powiat piotrkowski w województwie łódzkim, poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:54

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 08:52

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/08 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 12-09-2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-19 08:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-18 12:53

w sprawie :  nadania  Statutu  dla Przedszkola w Trębaczewie
 

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-18 12:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-18 12:52

w sprawie :  nadania  Statutu Zespołowi  Szkolno-Przedszkolnemu w Trębaczewie
 

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-18 12:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-18 12:49

w sprawie :   połączenia Szkoły Podstawowej w Trębaczewie i Przedszkola w Trębaczewie w  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie
 

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-18 12:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:53

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:49

w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014” stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIX/150/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014”

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:44

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:41

w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Lubani

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:38

w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:37

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Trębaczewie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:35

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Trębaczewie i Przedszkola W Trębaczewie w Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:32

w sprawie nadania Statutu dla Przedszkola w Trębaczewie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:30

w sprawie założenia Przedszkola w Trębaczewie.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:27

w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014” stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIX/150/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014”

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:03

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • autor informacji: Piotr Staszewski
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 12:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 11:45

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sadkowice, gmina Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-02 11:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:25

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2008-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:19

w sprawie przystapienia Gminy Sadkowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:21

w sprawie zamiany zapisów w uchwale budżetowej na 2008 rok Nr XVIII/94/07

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-07 11:15

w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 313, połozonej w miejscowości studzianki z przeznaczeniem na budowe studni dla wodociągu gminnego wraz ze stacją uzdatniania

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2008-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:29

w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXIX/150/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014"

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-07 11:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 11:51

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego planowanego deficytu budżetu gminy.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 11:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 11:48

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 11:46

w sprawie zmiany uchwały  NR XVII/123/08 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 28.05.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-05 11:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:46

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:43

w sprawie zamiaru przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2008-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:39

w sprawie założenia przedszkola na terenie Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:21

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-04-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:05

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bujały na lata 2008-2015

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2008-04-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 14:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:48

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kaleń, gmina Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2008.04.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:46

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kaleń, gmina Sadkowice z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 29.04.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:43

w sprawie udzielenia absolutorium za 2007 rok Wójtowi Gminy

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 29.04.2008
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 12:08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 12:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 11:58

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/08 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 11:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 11:55

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Lubani

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 11:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:26

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sadkowice oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:22

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubani w Zespół Szkół w Lubani

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:12

w sprawieustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2008-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 09:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:53

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:51

w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:45

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:42

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 • autor informacji: Piotr Staszewski
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:38

w sprawie ustalenia dodtkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Wójta Gminy Sadkowice.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:36

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustaleniawartości jednego punktu w złotych dla pracowników szkół i przedszkola, nie będących nauczycielami, na terenie Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Więckowska Wanda
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-10 08:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-17 10:19

w sprawie ustalenia stopy procentowej w przypadku sprzedaży na raty nieruchomości dla Państwa Jerzego i Bogusławy Rzedkowskich.

 • autor informacji: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-17 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-17 11:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:56
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 • autor informacji: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:41
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:35
w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:33
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:24
w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2008-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-10 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-01-26 12:47

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1589085
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:37

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl