Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/221/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:44

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:44
Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 grudnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:41

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2009-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:40
Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 grudnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:19
Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 grudnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:11

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lubania na lata 2009-2017"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 14:11
Uchwała Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:59

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:59
Uchwała Nr XXXIV/216/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:56

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszaru wsi Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:56
Uchwała Nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:48

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-30 12:29
Uchwała Nr XXXIV/214/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:46

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-30 12:32
Uchwała Nr XXXIV/213/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:39

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-30 12:29
Uchwała Nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:37

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:37
Uchwała Nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:34

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:33
Uchwała Nr XXXIII/210/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 września 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:28

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:27
Uchwała Nr XXXIII/209/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 wrzesnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:26

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 11:26
Uchwała Nr XXXIII/208/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 wrzesnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:56

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/191/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Dużo wiem - więcej mogę - świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-30 10:56
Uchwała Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 wrzesnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:52

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/196/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sadkowice umowy użyczenia na okres 25 lat z Parafią Rzymsko-Katolicką p. w. Przemienienia Pańskiego w Lubani dotyczącej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 32 położonej w miejscoowści Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:52
Uchwała Nr XXXII/206/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:45

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2009-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:44
Uchwała Nr XXXII/205/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:37
Uchwała Nr XXXII/204/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:36

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice w województwie łódzkim poszkodowanej przez trąbę powietrzną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:35
Uchwała Nr XXXII/203/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:33

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, dotyczącej niezabudowanej działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 402, położonej w miejscowości Kaleń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:32
Uchwała Nr XXXII/202/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:30

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek w celu poszerzenia drogi nr ewid. 454, położonej wmiejscowości Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-30 10:29
Uchwała Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 lipca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-29 12:31

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego  deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-29 12:30
Uchwała Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 lipca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-29 12:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-29 12:27

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-29 12:26
Uchwała Nr XXX/199/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-10 08:01

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego  deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-10 08:01
Uchwała Nr XXX/198/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-10 07:58

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-10 07:57
Uchwała Nr XXX/197/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 14:03

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na rok 2009.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 14:02
Uchwała Nr XXX/196/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 14:01

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sadkowice umowy użyczenia na okres 25 lat z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Lubani dotyczącej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 32, położonej w miejscowości Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 14:00
Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 13:55

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2009-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 13:54
Uchwała Nr XXIX/194/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 13:58

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:36
Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 13:58

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:34
Uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 13:58

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:30
Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 13:57

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Duzo wiem - więcej mogę - świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:29
Uchwała Nr XXIX/190/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 13:57

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Wiedza - szansą na lepszą przyszłość" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:25
Uchwała Nr XXIX/189/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 13:57

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:22
Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:19

w sprawie udzielenia absolutorium za 2008 rok Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:19
Uchwała Nr XXVIII/187/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:12

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:12
Uchwała Nr XXVIII/186/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:10

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2009-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:10
Uchwała Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:08

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 381, położonej w obrębie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:08
Uchwała Nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:06

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bujały na lata 2009-2016"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:06
Uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:51

w sprawie : uchwalenia  „ regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego „ dla  nauczycieli zatrudnionych  w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę Sadkowice .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:50
Uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:45

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:44
Uchwała Nr XXVII/181/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:43

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Staszewski
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:42
Uchwała Nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:40

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Staszewski
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:39
Uchwała Nr XXVII/179/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:37

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:37
Uchwała Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:35

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:35
Uchwała Nr XXVII/177/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:34

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:34
Uchwała Nr XXVII/176/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:33

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:32
Uchwała Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:30

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie oraz zamianę działek w celu poszerzenia drogi oznaczonej nr ewid. 11, położonej w miejscowości Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-12 09:30
Uchwała Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-03 15:04

Uchwała Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na rok 2009.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2009-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-06 09:05
Uchwała Nr XXVI/173/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-03 15:02

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2009-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2009-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-03 15:02
Uchwała Nr XXVI/172/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-10 09:39

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2008-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-10 09:38
Uchwała Nr XXVI/171/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-10 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-10 09:36

w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-10 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9289
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:56:32