Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:33

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:30

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:29

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2011 roku w Gminie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-01 13:34

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-01 13:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:25

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:23

w sprawie zmian w budżewcie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:17

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-29 17:16

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:18

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:14

w sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:12

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:11

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:09

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:23

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonejwobrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 15:20

w sprawie ogłoszenia II  przetargu  na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 15:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:00

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:58

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:55

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:53

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:50

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:48

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:41

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 1.1, Poddziałąnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 11:03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 11:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 11:00

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:57

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:55

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:52

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:30

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:27

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:24

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:21

w sprawie ustalenia terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Gacpary w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Gacpary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:15

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w obrębie Nowy Trębaczew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1, o powierzchni 0,63 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:45

w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:43

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:16

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:13

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:11

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:10

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:07

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:05

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:02

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:02

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:58

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:35

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:29

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/08 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:27

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla Przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:23

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:21

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:16

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-10 16:04

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-10 16:04
Zarządzenie nr 20/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:36
Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-24 09:35

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:33
Zarządzenie nr 18/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 marca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-24 09:33

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:32
Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:31

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:31
Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 marca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:30

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:29
Zarządzenie nr 15/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 marca 2010 r

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:28

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:28
Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 marca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:27

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:05

w sprawie ustalenia  regulaminu III przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Sadkowice, oznaczonej jako działka o nr ewid. 210
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:02

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż   nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sadkowice,  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 210

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:57

 w sprawie ogłoszenia III przetargu  na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Sadkowice, oznaczonej jako działka o nr ewid. 210
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-02 08:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:52

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 183/4 i 370/2, o łącznej powierzchni 1,01 ha
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:49

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 183/4 i 370/2, o łącznej powierzchni 1,01 ha

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:42

w sprawie ogłoszeniami II przetargu  na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 183/4 i 370/2, o łącznej powierzchni 1,01 ha
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:42
Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:53

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010-01-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:52
Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-24 08:50

w sprawie : sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady  kształcenia  nauczycieli w 2010 roku
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:50
Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-19 10:16

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-19 10:13
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:08

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:08
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:07

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:07
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:05

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/09 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8216
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:21:48