Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 29 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:43

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/256/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:43

UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 29 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:40

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:40

UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 29 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:34

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/258/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 listopada 2010 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:34

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 29 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 10:19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:17

UCHWAŁA NR II/11/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 6 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:04

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:04

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 6 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:02

w sprawie ustalania wysokości diet dla sołtysów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:01

UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 6 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 10:00

w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości diet dla radnych, członków Komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:59

UCHWAŁA NR II/7/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 6 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 09:57

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:56

UCHWAŁA NR I/6/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 1 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:55

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:54

UCHWAŁA NR I/5/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 1 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:52

w sprawie powołania Komisji Budżetu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:52

UCHWAŁA NR I/4/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 1 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:50

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:50

UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 1 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:48

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:48

UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 1 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:46

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:46

UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 1 grudnia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:43

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:42

UCHWAŁA NR XLVI/258/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 10 listopada 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:33

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:32

UCHWAŁA NR XLVI/257/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 10 listopada 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-23 11:25

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Goliszewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-23 11:25

UCHWAŁA NR XLVI/256/2010 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 10 listopada 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-14 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 09:21

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:22

Uchwała Nr XLVI/255/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 listopada 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 09:29

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:17

Uchwała Nr XLV/254/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 października 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:15

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:14

Uchwała Nr XLV/253/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 października 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:11

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kaleń na lata 2010-2017"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:10

Uchwała Nr XLIV/252/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 września 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 09:07

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 09:06

Uchwała Nr XLIV/250/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 września 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 08:55

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 08:55

Uchwała Nr XLIV/249/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 września 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:44

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:43

Uchwała Nr XLIII/248/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 sierpnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:40

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadkowice za I półrocze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:39

Uchwała Nr XLIII/247/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 sierpnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:20

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w stosunku do pominika przyrody Alei w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:20

Uchwała Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 sierpnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:18

Uchwała Nr XLIII/245/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 sierpnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:12

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:12

Uchwała Nr XLIII/244/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 sierpnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 13:12

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sadkowice na lata 2010-2017"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:08

Uchwała Nr XLII/243/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 lipca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 13:06

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w stosunku do pominika przyrody Alei w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:06

Uchwała Nr XLII/242/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 lipca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:04

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice, powiat płocki, w województwie mazowieckim poszkodowanej przez powódź.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 13:04

Uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 lipca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 12:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 12:52

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 12:50

Uchwała Nr XLII/240/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 lipca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 12:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 12:51

w sprawie zmiany uchwały nr XXXXI/234/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 12:15

Uchwała Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:19

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w stosunku do pominika przyrody Alei w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:17

Uchwała Nr XLI/238/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:15

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Staszewski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:14

Uchwała Nr XLI/237/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:11

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki oznacz. nr 109 położonej w obrębie Skarbkowa w celu poszerzenia drogi oznaczonej nr ewid. 108 położonej również w obrębie Skarbkowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:11

Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:06

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodenj w Łodzi w kwocie 285000 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 09:02

Uchwała Nr XLI/235/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 09:01

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodenj w Łodzi w kwocie 137307 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:54

Uchwała Nr XLI/234/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 09:01

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:51

Uchwała Nr XLI/233/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 09:00

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków w województwie lubelskim poszkodowanej przez powódź

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:46

Uchwała Nr XL/232/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:36

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:36

Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:32

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 08:31

Uchwała Nr XL/230/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 08:27

w sprawie udzielenia absolutorium za 2009 rok Wójtowi Gminy 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:25

Uchwała Nr XL/229/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:23

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłątne nabycie oraz zamianę działek w celu poszerzenia drogi oznaczonej nr ewid. 11, położonej w miejscowości Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 08:21

Uchwała Nr XL/228/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:16

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Czas na aktywność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Staszewski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:15

Uchwała Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 marca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 08:12

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadkowice na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:11

Uchwała Nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 marca 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:08

Uchwała Nr XXXVIII/225/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 lutego 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 08:00

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 07:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 08:00

Uchwała Nr XXXVIII/224/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 lutego 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 07:50

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-21 07:49

Uchwała Nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-05 11:24
Uchwała Nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 stycznia 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 15:16

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8504
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:56:25