Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. naliczanie należności za pobór wody z wodociągów komunalnych odrębnie za każdy kwartał,
 2. zawieranie umów z właścicielami nieruchomości na pobór wody oraz sporządzanie aneksów do umów,
 3. sporządzanie aktualnych wykazów określających zużycie wody z poprzedniego kwartału w poszczególnych nieruchomościach i przekazywanie ich inkasentom,
 4. wyliczanie zużycia wody i wykonywanie zestawień za każdy kwartał,
 5. wystawianie faktur za pobór wody i odprowadzenie ścieków za każdy kwartał,
 6. rozliczenie opłat za energię elektryczną,
 7. rozliczenie opłat związanych z eksploatacją wodociągów, a w szczególności takich jak:
  -opłaty za szczególne korzystanie z wód podziemnych,
  -opłaty za nadzór nad zbiornikami ciśnieniowymi przez Urząd Dozoru Technicznego,
  -opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń z hydroforni do wody i atmosfery oraz inne opłaty związane z eksploatacją wodociągów,
 8. kontrola jakości dostarczonej wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym,
 9. likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od nomy,
 10. zapewnienie dostaw energii elektrycznej na potrzeby technologiczne i ogrzewania,
 11. udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz ponoszenie odpowiedzialności w zakresie przydzielonych zadań merytorycznych oraz za prawidłowe rozliczenie zadań,
 12. wykonywanie zadań w zakresie kontroli wewnętrznej, a w szczególności związanych z samokontrolą polegającą na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywania własnej pracy, sprawdzaniu i podpisywaniu pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących wykonywania zadań ujętych w zakresie czynności,
 13. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie usług komunalnych(ścieki, woda),
 14. prowadzenie współpracy ze związkami zawodowymi rolników, izbą rolniczą, ośrodkami doradztwa rolniczego, ARiMR, itp.,
 15. przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia poboru wody do celów innych niż potrzeby bytowe ludności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 12:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:39

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska

Podinspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska - Zofia Gut

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:39:28