Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 1. nadzór nad funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody,
 2. nadzór nad oczyszczalniami ścieków, separatorami i sieciamikanalizacyjnymi a w szczególności:
  -czuwanie nad prawidłową eksploatacją oczyszczalni, separatorów i sieci kanalizacyjnych,
  -przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nadzór nad ich usunięciem,
  -nadzór nad wykonaniem umów zawieranych na naprawy, remonty, konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków, separatorów i sieci kanalizacyjnych,
  -kontrola jakości oczyszczanych ścieków,
  -prowadzenie spraw związanych z Dozorem Technicznym w zakresie eksploatacji stacji uzdatniania wody,
 3. nadzór nad realizacją prac interwencyjnych oraz robót publicznych dla bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w zakresie prac związanych z wodociągiem, kanalizacją, poprzez:
  -przydział obowiązkóworaz narzędzi pracy,
  -nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 4. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie przydzielonych zadań,
 5. przygotowanie dokumentacji inwestycji do momentu otrzymania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę ,
 6. przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie remontów, przebudowy i budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe realizowanie zadań w tym przedmiocie, zawieranie umów z wykonawcami oraz rozliczanie i odbiór wykonanych zadań,
 7. nadzór nad siecią wodociągową, poprzez:
  -prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy,
  -czuwanie nad prawidłową eksploatacją stacji i sieci wodociągowych,
  -przyjmowanie zgłoszeń o awariach oraz nadzór nad ich usunięciem,
  -nadzór nad wykonywaniem umów zawieranych na naprawy, remonty, konserwację i eksploatację stacji i sieci wodociągowych,
  -zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody,

-prowadzenie spraw związanych z dozorem technicznym,

 1. sporządzanie ewidencji technicznej urządzeń, przechowywanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody, wodociągów, oczyszczalni ścieków, separatorów, sieci kanalizacyjnej,
 2. udział w odbiorze technicznym i włączaniu do eksploatacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. udział w przeglądach, odbiorach końcowych wybudowanych nowych urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i separatorów przekazywanych do eksploatacji,
 4. zaopatrzenie pracowników obsługującychwodociągi i kanalizację w niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia,
 5. planowanie i realizację wydatków w ramach powierzonego zakresu obowiązków zgodnie z zasadą celowości, legalności i gospodarności,
 6. planowanie i organizowanie inwestycji wodno- kanalizacyjnych,
 7. opracowywanie projektów potrzeb finansowych w zakresie inwestycji, modernizacjii remontów kapitalnych w zakresie: oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów,
 8. aktualne przeglądy inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
 9. pełnienie działań koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 12:14

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej - Jarosław Gortatowicz

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 11:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-21 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3222
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-21 12:14

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1396770
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-19 15:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl