Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 stycznia 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2023-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-19 12:29

Informacja Starosty Rawskiego z dnia 4 listopada 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2022-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-09 08:53

Informacja Wójta Gminy o zamiarze przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Sadkowice  informuje,   że w związku z  art. 34.ust 1.  ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Sadkowice  zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wniosek o  zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2022-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 14:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-07 13:15

Wniosek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2022-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 14:37

Informacja Wójta Gminy Sadkowice o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Sznowni Państwo. Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)  poprzez dodanie ust. 5 do art. 3 tej ustawy, informuję o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz.1557).

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.869 i 2490 oraz z 2022 r. poz.1557) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z późn. zm). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji


 

                                                                          Wójt Gminy

                                                                  /-/ Karolina Kowalska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-05 12:16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-04 08:58

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RDOŚ w Łodzi
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-05 15:28

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-01 13:59

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-08 15:33

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 maja 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Minister Rozwoju i Technologii
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-24 08:31

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 16 maja 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-24 15:21

Postanowienie Starosty Rawskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-22 14:01

Decyzje Starosty Rawskiego z dnia 3 mraca 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-07 08:35

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-26 15:09

Ogłoszenie Starosty Rawskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-10 13:12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-30 13:59

Obwieszczenie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-29 15:16

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: SGS Polska Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-15 10:51

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: SGS Polska Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-29 13:57

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: SGS Polska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-25 17:35

Informacja Starosty Rawskiego z dnia 19 października 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-20 14:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-28 08:01

Informacja o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów dla obrębów Studzianki i Żelazna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-21 09:21

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 9/ob-dg/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agencja Mienia Wojskiwego Oddział w Bydgoszczy
  data wytworzenia: 2021-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-01 07:59

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-27 14:12

DECYZJA NR 06/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-05 08:04

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zebraniu uczestników scalenia – wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-02 13:46

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w celu zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń, gm. Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 16:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-18 16:44

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-18 07:40

Obwieszczenie Starosty Rawskiego z dnia 28 maja 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-07 07:39

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2021-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-20 13:24

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-31 09:21

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-17 14:13

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Łódzkiego
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-02 14:26

Informacja o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-29 14:15

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-22 15:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 15:21

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Skonecka
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-11 09:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-03 15:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-03 15:11

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 27 października 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-03 14:41

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
  data wytworzenia: 2020-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-30 13:58

Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 października 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-30 13:55

Obwieszczenie z dnia 15 października 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-19 14:26

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 12 października 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Rawski
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-16 23:01

Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-02 08:10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 11 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-09-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-18 10:01

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 11 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-15 15:30

Decyzja Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-09 08:03

Decyzja Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-09 08:02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w warszawie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-17 14:59

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-17 14:58

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-17 14:54

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lipca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-29 12:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 14:50

Decyzje Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 lipca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-03 09:59

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-17 14:12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.06.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-10 15:26

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sadkowice za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 15:03

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 15:00

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-05-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-07 10:44

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-21 15:02

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 12:00

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-24 10:53

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Województwa Łódzkiego
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-17 08:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-24 15:18

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-24 15:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-18 11:31

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-31 09:31

Ogłoszenie o konsultacjach

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-29 13:00

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Łódzkiego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 10:01

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 09:00

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-17 09:49

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 listopada 2019 r.

Zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 14:51

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566,  t.j. z 2018 r. poz. 2268) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.    w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  - do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
  - od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
  - powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach,  96-206 Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 468156191

Załącznik:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-14 14:33

Zawiadomienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 14:21

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-05 14:32

Decyzja Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-09 09:09

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 12:56

Ogłoszenie o konkursie „Czyste Sołectwo 2019”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-02 12:14
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-02 12:14
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-02 12:14

w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2019”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-05-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-02 12:14

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki Jelcz

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu marki Jelcz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 14:32

Decyzje Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-16 14:09

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-27 14:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-22 08:51

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-20 09:05

Decyzja Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-14 09:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-05 08:17

Decyzja Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-26 12:57

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Kaleń gm. Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-06 14:44

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 15:25

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konulstacji w sprawie zmiany statutów sołectw

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sadkowice w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:18

Ogłoszenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 10:12

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu marki JELCZ

Ogłoszenie o aukcji (przetargu ustnym) na sprzedaż samochodu osobowego marki JELCZ będącego własnością Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 13:25

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-03 08:05

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-13 14:09

Decyzja Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-16 15:13

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-08 10:21

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-11 13:53

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zarządzenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:53

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:20

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-17 14:19

Decyzja Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-26 14:58

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 10:58

Ogłoszenie Starosty Rawskiego

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-17 09:06

Ogłoszenie Starosty Rawskiego

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-16 08:43

Ogłoszenie Starosty Rawskiego

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 23:41

Decyzje Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 15:16

Decyzja Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 15:34

Zawiadomienia Starosty Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 15:34

Postanowienie

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-30 12:01

Zawiadomienie Starosty Rawskiego

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-04 14:04

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu marki Żuk

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż samochodu osobowego marki Żuk będącego własnością Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-24 15:05

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania w sprawie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 10:01

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-05 13:45

Zapytanie ofertowe "Na wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych w dniu 29 lipca 2017 r. podczas festynu Święto Jabłoni"

Zapytanie ofertowe "Na wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych w dniu 29 lipca 2017r podczas festynu Święto Jabłoni".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-30 14:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu marki Żuk

Wójt Gminy Sadkowice ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż samochodu osobowego marki Żuk będącego własnością Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 10:34

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania w sprawie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-05 11:46

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Sadkowice

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z prespektywą na lata 2021-2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 09:26

w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie wsi Trębaczew

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-13 12:44

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 07:59

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

Wójt Gminy Sadkowice zawiadamia mieszkańców , iż w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 wyłożone są do publicznego wglądu na okres 60 dni Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów: Bujały, Lubania, Żelazna Nowa, Olszowa Wola, Rokitnica Kąty, Skarbkowa, Trębaczew i Zabłocie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 12:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Lewin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Lutobory

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Jajkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 13:41

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie wsi  Pilawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-21 08:45

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi  Przyłuski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-14 14:33

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonej na terenie wsi Bujały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-13 13:41

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-27 10:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60725
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-09 09:20:04