Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:37

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:37

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 listopada 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:34

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia dwóch przetargów ustnych nieograniczonych, wyznaczonych na dzień 12 grudnia 2012 r., na sprzedaż nieruchomości połozonych w obrębie Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:34

Zarządzenie nr 59/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 listopada 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-07 12:23

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym 138, o łącznej powierzchni 0,12 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  LD1R/00031113/9 w Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej, stanowiącej własność Gminy   Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-07 12:22

Zarządzenie nr 58/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 listopada 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-07 12:20

w sprawie ustalenia  regulaminu II  przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym  419, o łącznej powierzchni 0,0266 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00024506/9 w Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej, stanowiącej własność Gminy  Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-07 12:20

Zarządzenie nr 57/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 listopada 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-07 12:17

 w sprawie ogłoszenia II  przetargu  na sprzedaż dwóch  nieruchomości  położonych w obrębie Kaleń  gm. Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-07 12:16

Zarządzenie nr 56/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:18

Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:17

w sprawie procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono poełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-19 10:23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-19 10:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 09:42

Zarządzenie nr 53/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:11

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przetarg nieograniczony na zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie w ramach projektu pod nazwą „lndywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:10

Zarządzenie nr 52/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 października 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:07

Zarządzenie nr 51/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 września 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:02

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:01

Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 września 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:00

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przetarg nieograniczony na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą „lndywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 11:00

Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 września 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:56

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia dwóch przetargów ustnych nieograniczonych, wyznaczonych na dzień 23 października 2012 r., na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kaleń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:56

Zarządzenie nr 48/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 września 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 12:29

w sprawie ustalenia  regulaminu I przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym  419, o łącznej powierzchni 0,0266 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00024506/9 w Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej, stanowiącej własność Gminy  Sadkowice.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 12:29

Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 września 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 12:27

w sprawie ustalenia  regulaminu I przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym 138, o łącznej powierzchni 0,12 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  LD1R/00031
113/9 w Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej, stanowiącej własność Gminy   Sadkowice
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 12:27

Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 września 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 12:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-19 12:24

w sprawie ogłoszenia  przetargów  na sprzedaż dwóch  nieruchomości  położonych w obrębie Kaleń  gm. Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-19 12:23

Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 września 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:48

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego o Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udziel;enie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi w m. Lubania cz. II"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:47

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:46

w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurow Wójta Gminy Sadkowice na potrzeby   podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających  z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:45

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:38

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:38

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:37

Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:35

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego o Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udziel;enie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi w m. Lubania cz. II"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:35

Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:21

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:21

Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:19

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Sadkowice II m. Sadkowice dz. nr ew. 359/2"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:19

Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:17

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 383511 Jajkowice-Nowy Kłopoczyn"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:17

Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:14

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SADKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:12

Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:10

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE
DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBANI , DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TRĘBACZEWIE ORAZ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁOPOCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:10

Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 lipca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:06

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi w m. Lubania"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:06

Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:03

w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i w gminnych jednostkach organizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-09 10:03

Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 11:00

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 10:59

Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 lipca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:02

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:01

Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 lipca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:04

w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Ochrony Cywilnej Gminy Sadkowice do stosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:04

Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 lipca 2012 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:00

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowosci Sadkowice "

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:59

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 lipca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:57

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych gradobiciem i opiniowania wnioskow kredytowych na wznowienie produkcji po klęsce na terenie gminy Sadkowice .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:56

Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 lipca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:49

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 09:49

Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:01

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 09:01

Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 08:59

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 08:59

Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:53

w sprawie powołania Komisji Przetargovvej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kultiiralnych w miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszenia i krzeseł"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:52

Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 08:56

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 08:56

Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 czerwca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:50

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych kleską ujemnych skutkow przezimowania roślin ozimych i opiniowama wnioskow kredytowych na wznowienie produkcji po klęsce na terenie grniny Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:49

Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-02 08:52

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regina Pietrzak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-01 08:44

Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 08:53

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-02 08:53

Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie Nadzoru Inwestroskiego nad "Budową stacji Uzdatniania wody w miejscowości Studzianki""

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:30

Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:29

w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 22 maja 2012 r., na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-18 13:08

w sprawie ustalenia  regulaminu I przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubania, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 212, o powierzchni 0,54 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-18 13:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-18 13:05

w sprawie ogłoszenia  przetargu  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lubania gm. Sadkowice  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-18 13:04

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:24

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie Nadzoru Inwestroskiego nad "Budową stacji Uzdatniania wody w miejscowości Studzianki""

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:24

Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 14:42

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 14:41

Zarządzenie nr 10/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 marca 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:20

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:20

Zarządzenie nr 9/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:16

w sprawie zatwierdzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach" oraz "Instrukcji dotyczącej sposobu i trubu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone""

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:16

Zarządzenie nr 8/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:14

w sprawie powołania Komisji Przetergowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zamawiającego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:13

Zarządzenie nr 7/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:08

w sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-21 13:29

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-21 13:28

Zarządzenie nr 4/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 lutego 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:03

w sprawie powołania Komisji Przetergowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zamawiającego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:03

Zarządzenie nr 2/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 stycznia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:00

w sprawie sposobu podziału środków na wspierniae doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie ponierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2012 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 12:00

Zarządzenie nr 1/12 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 stycznia 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 11:58

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14692
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:21:30