Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Sadkowice Pana Piotra Szcześniaka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 09:56

Uchwała Nr XXXII/196/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Sadkowice Pana Waldemara Wójcika

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 09:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 09:55

Uchwała Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 09:50

Uchwała Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 09:47

Uchwała Nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup części działki oznaczonej numerem 487, połozonej w miejscowości Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 08:36

Uchwała Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 08:32

Uchwała Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2013-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 07:52

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2013-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-25 10:10

Uchwała Nr XXX/189/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 14:19

Uchwała Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 14:17

Uchwała Nr XXX/187/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 14:14

Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 14:11

Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:51

Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-13 13:41

Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od środkow transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-13 13:41

Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:35

Uchwała Nr XXX/181/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:33

Uchwała Nr XXX/180/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:30

Uchwała Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Sadkowice i Kaleń (na fragmencie wsi Kaleń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:26

Uchwała Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:20

Uchwała Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:19

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:16

Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie upoważnienia radcy prawnego do reprezentowania Rady Gminy w sprawach dotyczących wygaśnięcia mandatów radnych Rady Gminy Sadkowice: Waldemara Wójcika oraz Piotra Szcześniaka w postępowaniach przed Wojewodą Łódzkim, wojewódzkim sądem administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanada Wróblewska
  data wytworzenia: 2013-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:14

Uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 października 2013 roku

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 13:09

Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 12:58

Uchwała Nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-13 12:55

Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:37

Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 790.390 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:21

Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:15

Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:13

Uchwała Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:11

Uchwała Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:06

Uchwała Nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:04

Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 14:02

Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:57

Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:56

Uchwała Nr XXV/162/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie okreslenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztow pogrzebu poniesionych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:51

Uchwała Nr XXV/161/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 - 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:45

Uchwała Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:38

Uchwała Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-01 13:35

Uchwała Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 rok Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:32

Uchwała Nr XXV/157/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:30

Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:23

Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-01 13:17

Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2013-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-18 13:02

Uchwała Nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2013-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-18 12:59

Uchwała Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2013 roku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 09:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:43

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2013-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:42

Uchwała Nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2013 roku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:41

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:40

Uchwała Nr XXIII/150/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2013 roku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 09:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:39

w sprawie zmian w budżecie gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2013-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:38

Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2013 roku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 09:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:37

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2013-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:32

Uchwała Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 marca 2013 roku

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 09:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:32

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sadkowice umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 487, położonej w miejscowości Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2013-03-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 09:36

Uchwała Nr XXII/147/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:29

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:29

Uchwała Nr XXII/146/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:26

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:26

Uchwała Nr XXII/145/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:23

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:23

Uchwała Nr XXII/144/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:21

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:21

Uchwała Nr XXII/143/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:19

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2013 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:19

Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:17

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:16

Uchwała Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:15

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:15

Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:13

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:13

Uchwała Nr XXII/139/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:05

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:05

Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:03

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:03

Uchwała Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-11 11:01

w sprawie podziału Gminy Sadkowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 11:01

Uchwała Nr XXI/136/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 stycznia 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 10:56

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sadkowice umowy uzyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszowej Woli dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 267, połozonej w miejscowości Olszowa Wola

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-11 10:55

Uchwała Nr XXI/135/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 stycznia 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:13

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2013–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:12

Uchwała Nr XXI/134/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 stycznia 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 09:27

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 09:27

UCHWAŁA NR XXI/133/2013 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 22 stycznia 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, obszar wsi Rudka oraz fragmenty obszarów wsi Lubania, Nowy Kłopoczyn, Paprotnia, Sadkowice i Skarbkowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:09

UCHWAŁA NR XXI/132/2013 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 22 stycznia 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:00

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Sadkowice i Kaleń (na fragmencie wsi Kaleń).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 14:00

UCHWAŁA NR XXI/131/2013 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 22 stycznia 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:58

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-06 13:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11468
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:56:02