Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-14 09:57

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2014 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-19 10:01

Informacja

Informacja o zawarciu umowy na realizację zadania publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-19 09:53

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej Ludowego Klubu Sportowego "Bio-Sad Sadkowice", na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach, złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienie oferty, tj. od dnia 05 sierpnia 2014 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-05 12:06

Informacja

o zawarciu umowy na realizację zadania publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-04 07:43

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2014 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-07 14:34

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację drugiej części filmu fabularno-dokumentalnego pod tytułem "Dzik" złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). Wymienione zadanie będzie realizoweane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia upubliucznienia oferty tj. od 29 maja 2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-29 09:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:33:14