Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 78/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2014 r.

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 14:02

Zarządzenie nr 77/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 14:02

Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 14:02

Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 13:55

Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 13:52

Zarządzenie nr 73/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 13:52

Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 13:52

Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 13:43

Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 13:43

Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-11-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:37

Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:37

Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:37

Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:32

Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 października 2014 r.

Zarządzenie (DOCX)
(dodano: 2014-12-30 10:32)
Załącznik (DOCX)
(dodano: 2014-12-30 10:32)

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:32

Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Sadkowice na lata 2014-2016"

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:32

Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burnistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • autor informacji: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:32

Zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gmina na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:32

Zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 10:32

Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:46

Zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkowicach

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:48

Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:50

Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:52

Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 września 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:55

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:55

Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przetrowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 1 października 2014 r. na sprzedaż dwóch nieruchomości położonej w obrębie Kaleń gm. Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:09

Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym 138, o powierzchni 0,12 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  LD1R/00031113/9,  stanowiącej własność Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym  419, o powierzchni 0,0266 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00024506/9, stanowiącej własność Gminy  Sadkowice.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (DOCX)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ogłoszenia II  przetargów  na sprzedaż dwóch  nieruchomości  położonych w obrębie Kaleń  gm. Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-08-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 14:53

Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 19 sierpnia 2014 r. na sprzedaż dwóch nieruchomości w obrębie Kaleń gm. Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 14:58

Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 15:01

Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-07-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 15:03

Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 15:09

Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 lipca 2014 r.

Zarządzenie (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ustalenia  regulaminu przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym  419, o powierzchni 0,0266 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00024506/9, stanowiącej własność Gminy  Sadkowice.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 lipca 2014 r.

Zarządzenie (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ustalenia  regulaminu przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice,  oznaczonej jako działka  o numerze ewidencyjnym 138, o powierzchni 0,12 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  LD1R/00031113/9,  stanowiącej własność Gminy   Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 lipca 2014 r.

Zarządzenie (DOC)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (DOCX)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w obrębie Kaleń gm. Sadkowice

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 15:09

Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 15:11

Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 15:14

Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:19

Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na częściowe sfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń" w wysokości 500.000,00zł

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:19

Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:14

Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:11

Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:11

Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:08

Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 czerwca 2014 r.

Zarządzenie

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:08

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:08

Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych zjawiskach na terenie gminy Sadkowice.

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2014-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:02

Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie upoważnienia do postępowania w sprawach o zasiłku dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:02

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do 2022 roku

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 12:02

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2014 r.

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 11:52

Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. Planowania Rozwoju Instytucjionalnego (PRI)

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 11:52

Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 maja 2014 r.

Zarządzenie (PDF)
(dodano: 2014-12-10 11:27)
Załącznik (PDF)
(dodano: 2014-12-10 11:27)

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-05-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2014 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:24

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg w miejscowościach Studzianki, Lutobory - Przyłuski"

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:27

Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodników wraz z przebudową zjazdów przy drogach wewnętrznych oraz budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych oraz przebudową sieci telekomunikacyjnych realizowane w ramach operacji pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-05-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:51

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-05-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:51

Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-05-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:51

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:37

Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad rachunkowości, procedu zarządznia realizacją projektu, kontroli finansowej w zakresie realizacji Projektu pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń".

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:37

Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:37

Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ogólnych warunków uzytkowania samochodu oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-04-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:37

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-04-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:26

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego wylotu brzegowego do istniejącego rowu w miejscowości Kaleń, dz. nr ew. 450 i 430".

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:37

Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/07 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-02 15:37

Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 08:51

Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 08:47

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert z łożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2014 r.

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 08:45

Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-25 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-30 14:02

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1427254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 15:16

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl