Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:58

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na lata 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:56

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-20130

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:56

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-21 12:44

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:56

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:56

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 12:56

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 15:12

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 15:12

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 09:51

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 09:51

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 09:51

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 09:51

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-30 09:51

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 10:17

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 10:15

Uchwała Nr XLI/255/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przystapienia dosporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragment wsi Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 11:08

Uchwała Nr XLI/254/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 10:52

Uchwała Nr XLI/253/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 10:15

Uchwała Nr XLI/252/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Uchwała Nr XLI/251/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 10:05

Uchwała Nr XL/250/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2014 r.

W sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 10:02

Uchwała Nr XL/249/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 09:20

Uchwała Nr XL/248/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 09:17

Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego/pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci wodociągowych w Gminie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 09:13

Uchwała Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 790.390 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-10 09:11

Uchwała Nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/8/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:44

Uchwała Nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXX/195/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2009-2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:34

Uchwała Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:26

Uchwała Nr XXXIX/242/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty wsi Nowe Szwejki i Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:17

Uchwała Nr XXXIX/241/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:17

Uchwała Nr XXXIX/240/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:12

Uchwała Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:09

Uchwała Nr XXXVIII/238/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014 -2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:48

Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:48

Uchwała Nr XXXVII/236/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2014-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 15:40

Uchwała Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w miejscowości Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:43

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:37

Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:37

Uchwała Nr XXXVII/232/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:37

Uchwała Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoadarki Wodnej w Łodzi w Kwocie 215.585zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:24

Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-09 14:24

Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 15:04

Uchwała Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 15:04

Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 15:04

Uchwała Nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 14:56

Uchwała Nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 14:56

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 r. Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 14:56

Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 14:49

Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konsertatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków poożonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-08 14:49

Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połozonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:28

Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:24

Uchwała Nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 87.500,00zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:21

Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 09:21

Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 09:21

Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 246.000 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:10

Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 234.000 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:08

Uchwała Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 09:05

Uchwała Nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:02

Uchwała Nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 09:01

Uchwała Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych występujących na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:59

Uchwała Nr XXXIV/211/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:54

Uchwała Nr XXXIV/210/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2014 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:38

Uchwała Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Olszowa Wola na lata 2014-2021"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:33

Uchwała Nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sadkowice umowy uzyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszowej Woli dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 267, położonej w miejscowości Olszowa Wola

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:30

Uchwała Nr XXXIV/207/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:21

Uchwała Nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi prez Wojewodę Łódzkiego na uchwałę Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 grudnia 2013 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:17

Uchwała Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:08

Uchwała Nr XXXIV/204/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, obszar wsi Rudka oraz fragmenty obszarów wsi Lubania, Nowy Kłopoczyn, Paprotnia, Sadkowice i Skarbkowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:06

Uchwała Nr XXXIII/203/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014 - 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-09 08:02

Uchwała Nr XXXIII/202/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 10:02

Uchwała Nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 10:11

Uchwała Nr XXXIII/200/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 10:08

Uchwała Nr XXXIII/199/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-27 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8117
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:55