Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 1 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 2 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 3 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 4 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 5 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 6 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 7 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 8 (DOCX)
(dodano: 2014-11-24 14:15)
Załącznik nr 9 (DOC)
(dodano: 2014-11-24 14:16)
Informacja o zmianie SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-12-01 09:01)
Załącznik nr 1 po zmianie (DOC)
(dodano: 2014-12-01 09:01)

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY SADKOWICE
Numer ogłoszenia: 243449 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-11-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-24 14:17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 1 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 2 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 3 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 4 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 5 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 6 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 7 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 8 (DOCX)
(dodano: 2014-11-07 13:29)
Załącznik nr 9 (DOC)
(dodano: 2014-11-07 13:29)

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY SADKOWICE
Numer ogłoszenia: 234319 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
 

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-07 13:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-10-22 09:47)
SIWZ (DOC)
(dodano: 2014-10-22 09:47)
Załącznik nr 1 (DOC)
(dodano: 2014-10-22 09:47)
Załącznik nr 2 (DOC)
(dodano: 2014-10-22 09:47)
Załącznik nr 3 (DOC)
(dodano: 2014-10-22 09:47)
Umowa na dofinansowanie (RAR)
(dodano: 2014-10-27 18:49)

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci wodociągowych w Gminie w kwocie 1.056.910,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych); z tego w 2014 roku do kwoty 466.071,00 zł i w 2015 roku do kwoty 590.839,00 zł
Numer ogłoszenia: 223375 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-10-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-22 09:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 1 (DOC)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 2 (DOC)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 3 (DOC)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 4 (DOCX)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 5 (DOCX)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 6 (DOC)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 7 (DOC)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 8 (DOCX)
(dodano: 2014-10-16 11:27)
Załącznik nr 9 (ZIP)
(dodano: 2014-10-16 11:37)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-10-16 11:37)
Treść zapytań z wyjaśnieniami (PDF)
(dodano: 2014-10-31 11:27)

Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice
Numer ogłoszenia: 218559 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-16 11:39

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 1 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 2 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 3 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 4 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 5 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 6 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 7 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 8 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:34)
Załącznik nr 9 (DOC)
(dodano: 2014-10-15 09:35)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2014-10-22 17:16)
Zmiana SIWZ (DOCX)
(dodano: 2014-10-22 17:16)
Zmiana Załącznika nr 9 (DOC)
(dodano: 2014-10-23 09:42)

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice
Numer ogłoszenia: 217193 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
 

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-15 10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:39)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:43)
Załącznik nr 9 (RAR)
(dodano: 2014-09-01 12:43)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:43)
Załącznik nr 11 (PDF)
(dodano: 2014-09-01 12:43)
Treść zapytań z wyjaśnieniami (PDF)
(dodano: 2014-09-10 15:30)

Przebudowa drogi gminnej Lubania - Żelazna Nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola - Broniew Nr 4128E w miejscowości Lubania
Numer ogłoszenia: 186333 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
 

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-01 12:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 732.392,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
Numer ogłoszenia: 179795 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2014-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-21 12:33

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe (PDF)
(dodano: 2014-07-23 12:57)
Załącznik nr 1 (XLSX)
(dodano: 2014-07-23 12:57)
Załącznik nr 2 (DOCX)
(dodano: 2014-07-23 12:57)
Wzór umowy (DOCX)
(dodano: 2014-07-23 12:57)

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-23 12:58

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:16)
Załącznik nr 8 (RAR)
(dodano: 2014-07-22 15:19)
Załącznik nr 9 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:19)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:19)
Załącznik nr 11 (PDF)
(dodano: 2014-07-22 15:19)

Sadkowice: Termomodernizacja budynku Urzędy Gminy w Sadkowicach
Numer ogłoszenia: 159567 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-22 15:21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:32)
Załącznik nr 9 (ZIP)
(dodano: 2014-07-01 15:40)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:40)
Załącznik nr 11 (PDF)
(dodano: 2014-07-01 15:40)

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń
Numer ogłoszenia: 141639 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 15:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:49)
Załącznik nr 9 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:50)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:50)

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Numer ogłoszenia: 128245 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-13 12:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:28)
Załącznik nr 8a (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:29)
Załącznik nr 8b (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:29)
Załącznik nr 9 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:29)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:29)

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBANI DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TRĘBACZEWIE ORAZ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁOPOCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Numer ogłoszenia: 128173 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2014-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-13 12:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:04)
Załącznik 9 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:05)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-06-13 12:05)

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SADKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Numer ogłoszenia: 128123 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
 

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2014-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-13 12:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 7 (ZIP)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)
Załącznik 9 (PDF)
(dodano: 2014-06-05 14:33)

Budowa boiska do rekreacji wraz z kablem NN zasilającym oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmującego budowę ścieżek, placu zabaw dla dzieci, altany z grilem, uporządkowanie terenu oraz budowę kablowej sieci oświetleniowej realizowane w ramach operacji pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń.
Numer ogłoszenia: 122037 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-06-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-05 14:26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 2 - Zadanie nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:23)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:29)
Załącznik nr 9 (RAR)
(dodano: 2014-04-30 15:29)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:29)
Załącznik nr 11 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:29)
Załącznik nr 12 (PDF)
(dodano: 2014-04-30 15:29)

Przebudowa dróg w miejscowościach Studzianki, Lutobory - Przyłuski
Numer ogłoszenia: 94721 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2014-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-30 15:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 8 (ZIP)
(dodano: 2014-04-24 10:58)
Załącznik nr 9 (ZIP)
(dodano: 2014-04-24 11:00)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-04-24 11:00)

Budowa chodników wraz z przebudową zjazdów przy drogach wewnętrznych oraz budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych oraz przebudową sieci telekomunikacyjnych realizowane w ramach operacji pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń
Numer ogłoszenia: 89013 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-24 10:55

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
SIWZ (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 1 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 2 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 3 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 4 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 5 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 6 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 7 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 8 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:00)
Załącznik nr 9 (ZIP)
(dodano: 2014-03-10 14:02)
Załącznik nr 10 (PDF)
(dodano: 2014-03-10 14:02)

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego wylotu brzegowego do istniejącego rowu w miejscowości Kaleń, dz. nr ew. 450 i 430
Numer ogłoszenia: 79366 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-10 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13870
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-12 08:46

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1607501
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 09:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl