Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 09:10

Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 09:09

Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 09:06

Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 09:04

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 08:38

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 08:33

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 08:27

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie oddani w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 08:25

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 – 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 08:22

Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Pietrzak
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 09:18

Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 09:03

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Startegii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowalska
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 09:02

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragment wsi Kaleń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:57

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:55

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:52

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:50

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały własnej dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:48

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:47

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-09 08:46

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:17

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:15

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:12

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 wrzesnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:10

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:07

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:05

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:00

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr XXXVII/235/2014 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kaleń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 12:56

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-13 09:55

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-13 09:53

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-09 09:28

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-09 09:26

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Pilawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-09 09:23

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015–2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-10 08:41

Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-10 08:38

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok Wójtowi Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-10 08:35

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-10 08:33

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:39

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:37

Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/8/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:35

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2015 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:33

Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-07-02 14:28

w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:28

Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:26

Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:23

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:20

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 14:10

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich, oraz powierzenia Wójtowi Gminy Sadkowice uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 11:42

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę na okres 5 lat części działki oznaczonej nr ewid. 437, połozonej w miejscowości Nowy Kłopoczyn gm. Sadkowice, stanowiącej własność Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 11:41

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w stosunku do pomnika przyrody w Alei Lipowej prowadzącej do założenia dworsko-parkowego w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 11:37

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 11:34

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 11:20

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 11:16

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 13:06

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 13:03

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 13:03

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:55

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:55

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:48

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:48

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 790.390 zł.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:48

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:48

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-07 12:48

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-27 14:16

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-27 14:15

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-27 14:13

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-27 14:12

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - Broniew w miejscowości Władysławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-27 14:09

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-27 14:06

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-03 08:01

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-03 08:01

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 269378 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-11 08:33

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-11 08:33

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wyboru delegata Gminy Sadkowice na Walne Zebrania Członkow Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-11 08:33

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-11 08:33

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-11 08:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8819
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:46