Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:19
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 • autor informacji: Wanda Wróbelwska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:14
w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości diet dla radnych, członków Komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:12

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2008 r.

 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:00
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sadkowice.
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:48
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:43
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:42
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:40
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 • autor informacji: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:33
w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmentu wsi Sadkowice.
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:16
w sprawie zmian budżetu na 2007 r.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:48
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:39
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:30
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:28
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2008 r.
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:25
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003-2008.
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:23
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:18
w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gimnazjum w Lubani.
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:12
w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-22 10:02
w sprawie Świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 09:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:29
w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014" stanowiącą załącznik do uchwały Nr XXXIX/150/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014"
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:26
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 • autor informacji: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:24
w sprawie zmiany uchwały Nr 18 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sadkowicach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:21
w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubani
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:19
w sprawie: określnienia obwodu Szkoły Podstawowej w Lubani
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:17
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:15
w sprawie zmiany zapisów w uchwale budżetowej na 2007 rok Nr VI/36/07
 • autor informacji: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:11
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:08
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Gminy Kłomnice, powiat częstochowski w województwie śląskim, poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • autor informacji: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:05
w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin "Pilica"
 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 200708-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:03
uchylająca uchwałę Nr VII/45/07 Rady Gminy SAdkowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • autor informacji: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:59
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • autor informacji: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:57
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • autor informacji: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:53
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:28
w sprawie zmiany uchwały Nr 18 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku. 
 • autor informacji: Wanda Wróbelwska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:26
w sprawie zmiany uchwały nr 17 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:24
o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości.
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:22
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:20
w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:19

w sprawie odwołąnia Sekretarza Gminy.

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:17
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:15
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Rawie Mazowieckiej w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:41
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:38
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmentu wsi Kaleń.
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:11
Uchwała nr VIII/54/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 maja 2007 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-11 11:16
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkowicach
 • autor informacji: Jadwiga Milczarek
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:09
Uchwała nr VIII/53/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 maja 2007 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-20 12:18
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok oraz zmian zapisów w uchwale budżetowej Nr VI/36/07 oraz w uchwale Nr VII/51/07 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:05
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:02
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2007 r.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:00
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:58
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/07 Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:54
w sprawie: uslaenia planu sieci oraz określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Bujałach
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:49
w sprawie: ustalenia planu sieci oraz określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Sadkowicach
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:47
o nabyciu własności nieruchomości
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:45
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:39
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:36
w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:36
Uchwała nr VII/42/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2007r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-11 11:06

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Lewin i Rzymiec, gmina Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:30
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
 • autor informacji: Wnada Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 12:57
w sprawie powolania kandydata i jego zastępcy do udziału w pracach Stalej Konferencji Wspólpracy.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 12:59
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia ooewiadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:01
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:03
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Sadkowicach.
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:04
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na rok 2007.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:07
w sprawie : uchwalenia „regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sadkowice”.
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:10
w sprawie: włączenia Przedszkola w Sadkowicach w Zespół Szkół w Sadkowicach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:11
w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:13
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:20
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 111/15/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2006 r.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:21
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:25
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:26
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:27
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:29
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:30
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2007.04.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9472
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-10 13:20

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1589074
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:37

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl