Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:19
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróbelwska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:14
w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości diet dla radnych, członków Komisji i Przewodniczącego Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:12

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2008 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 13:00
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:48
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:43
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:42
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:40
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:33
w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmentu wsi Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:16
w sprawie zmian budżetu na 2007 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-10 12:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:48
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:48
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:30
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:28
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2008 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:25
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003-2008.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:23
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:18
w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gimnazjum w Lubani.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:12
w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 10:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-22 10:02
w sprawie Świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-22 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:29
w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014" stanowiącą załącznik do uchwały Nr XXXIX/150/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:26
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:24
w sprawie zmiany uchwały Nr 18 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:21
w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:19
w sprawie: określnienia obwodu Szkoły Podstawowej w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:17
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:15
w sprawie zmiany zapisów w uchwale budżetowej na 2007 rok Nr VI/36/07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:11
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:08
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Gminy Kłomnice, powiat częstochowski w województwie śląskim, poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:05
w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin "Pilica"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:03
uchylająca uchwałę Nr VII/45/07 Rady Gminy SAdkowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 14:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:59
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:57
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Redlisiak
  data wytworzenia: 2007-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-21 13:53
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:28
w sprawie zmiany uchwały Nr 18 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróbelwska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:26
w sprawie zmiany uchwały nr 17 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 1999 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:24
o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:22
w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:20
w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:19

w sprawie odwołąnia Sekretarza Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:17
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:15
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Rawie Mazowieckiej w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2008-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:41
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:38
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmentu wsi Kaleń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:11
Uchwała nr VIII/54/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 maja 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-11 11:16
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Milczarek
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:09
Uchwała nr VIII/53/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 maja 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-20 12:18
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok oraz zmian zapisów w uchwale budżetowej Nr VI/36/07 oraz w uchwale Nr VII/51/07 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:05
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:02
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2007 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:00
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 12:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:58
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/07 Rady Gminy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:54
w sprawie: uslaenia planu sieci oraz określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:49
w sprawie: ustalenia planu sieci oraz określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:47
o nabyciu własności nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:45
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:39
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:36
w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:36
Uchwała nr VII/42/07 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2007r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-11 11:06

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Lewin i Rzymiec, gmina Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:30
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wnada Wróblewska
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-27 11:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 12:57
w sprawie powolania kandydata i jego zastępcy do udziału w pracach Stalej Konferencji Wspólpracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 12:59
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia ooewiadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:01
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:03
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Sadkowicach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:04
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na rok 2007.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:07
w sprawie : uchwalenia „regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sadkowice”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:10
w sprawie: włączenia Przedszkola w Sadkowicach w Zespół Szkół w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:11
w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:13
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:20
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 111/15/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2006 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:21
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:25
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:26
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:27
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:29
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:30
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-25 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15702
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:56:48