Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:46
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:51
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:52
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:52
w sprawie powołania Komisji Budżetu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:53
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:54
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:55
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uprawnionego do wydawania poleceń służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:57
w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:00
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/137/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubania na czas nieokreślony oraz w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Lesiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:20
w sprawie: uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Trębaczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:21
w sprawie: uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:22
w sprawie: uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:22
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr XXVII/107/06 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:24
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice określającej procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:25
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:27
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:27
w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości diet dla radnych, członków Komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:28
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:30
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:31
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:31
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-05 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:36
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:38
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:39
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:40
w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:44
w sprawie: zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:45
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników szkół i przedszkola, nie będących nauczycielami, na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:46
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:47
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Społecznych Gminy Sadkowice na lata 2007-2011

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:50
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:51
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:52
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:53
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:54
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:55
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:58
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Lewin i Rzymiec, gmina Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Bisiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:59
w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:00
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:01
w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Rzymcu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:02
w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Lewinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:02
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:03
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubania na czas nieokreślony oraz w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Bisiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:04
w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:05
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:06
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:06
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:07
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Gorzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:15
w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sadkowice (projekt - czytaj publikcję)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Bisiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:17
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:18
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Trębaczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:19
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:20
w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Rzymcu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:20
w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Lewinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:21
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:22
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożenna Śledzińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14244
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:56:57