Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Petycje

Uchwalona 11 lipca 2014 r. ustawa z o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. – rok po ogłoszeniu. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Adresatami petycji mogą być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (petycje będą więc również kierowane do NGO).

Czego może dotyczyć petycja?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
(art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach)

Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Każdą petycję, która wpłynie do danego organu, trzeba będzie upublicznić na stronie internetowej, informować o przebiegu postępowania i sposobie rozpatrzenia. Obywatel zyska więc możliwość obserwowania, co się dzieje z petycjami (nie tylko jego zgłoszeniem, ale wszystkimi wpływającymi do urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-22 12:53

Petycje 2020 r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Renata Sutor

Petycja

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

02.04.2020 r.

Opublikowano informację

2.

Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja

Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia

23.03.2020 r.

Pismo o uzupełnienie

3.

Open Nexus Sp. z o.o.
28 Czerwca 1956 R. 398B
61-441 Poznań
platforma zakupowa.pl

Petycja

 

Przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platforma zakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów

26.03.2020 r.

Opublikowano informację

4.

Renata Sutor

Petycja

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

02.04.2020 r.

Opublikowano informację

5

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Petycja

Petycja dot. dezynfekcji rąk

11.08.2020 r.

Opublikowano informację

Odpowiedź

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-02 12:29

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-14 15:27

Petycje 2019 r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Petycja

Petycja w sprawie udostępnienia linku do Portalu Mikroporad

22.03.2019 r.

Opublikowano informację

Odpowiedź

2.

Renata Sutor

Petycja

Petycję o zmianę przepisów prawa miejscowego, podatkowego, cywilnego...

28.11.2019 r.

Opublikowano informację

Uchwała Rady Gminy

3.

Renata Sutor

Petycja

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

06.12.2019 r.

Opublikowano informację

Uchwała Rady Gminy

4.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja

Petycja dotycząca analizy - możliwości wdrożenia płatności bezgotówkowych

12.12.2019 r.

Opublikowano informację

Odpowiedź

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-05 11:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 11:45

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-22 13:41

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 08:10

Petycja w sprawie publikacji bannera o Konferencji dotyczącej uciążliwości zapachowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-13 14:03

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 12:02

w sprawie budowy drogi asfaltowej od wsi Lutobory do wsi Gacpary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-13 14:13

Petycja z dnia 3 października 2016 r.

Petycja w sprawie" dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych""

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 09:03

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-03-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-25 10:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3974
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-07 15:25