Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-14 15:50

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-14 15:26

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-14 14:54

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia w gminie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-14 14:15

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-27 15:19

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-27 15:18

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 08:13

Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-27 14:31

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-27 14:29

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 listopada 2016r.

o powołaniu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:54

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:49

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:45

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:42

Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 października 2016r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 10:28

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 października 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-24 15:15

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 października 2016r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 07:49

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-24 07:45

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-26 14:34

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-07 15:19

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu udzielania zamówień  publicznych przez Gminę Sadkowice i Urząd Gminy w Sadkowicach,   których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000 euro.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-07 15:19

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 11:00

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Zabłocie w Celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w Sołectwie Zabłocie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 10:58

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:02

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 09:35

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:57

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:57

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:57

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:54

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:54

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:49

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:49

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie rozszerzenia składu gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych nierkorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:49

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:49

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:42

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:50

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:50

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-19 14:37

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 14:01

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2016-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 14:01

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 14:01

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:50

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Studzianki - Etap II.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:48

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:40

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:40

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu "Czyste Sołectwo 2016"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:40

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:34

Zarządzenie Nr 26a/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:32

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:32

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządzczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-01 10:32

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 maja 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 i 30 listopada 2014 r., z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. oraz z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-14 08:52

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-27 08:48

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-27 08:48

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-27 08:48

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-27 08:48

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-27 08:48

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-16 14:44

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-16 14:40

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-16 14:32

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-04 11:33

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 lutego 2016 r.

o powołaniu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2016roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-04 11:31

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Elektronicznego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2016-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-04 11:28

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2016 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-26 09:51

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-26 09:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-04 11:36

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-12 14:23

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-16 14:31

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-07 07:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:00:09