Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Sadkowice

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sadkowice, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. 
Nazwa rejestru: 
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr prowadzi:

Sekretarz Gminy Sadkowice

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
 

Sposób udostępniania:
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w  ust. 1 pkt 2, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) – wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

drukuj (Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Sadkowice)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-16 11:33

Rejestr Instytucji Kultury na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-16 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3926
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-16 12:00