Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:07

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 12:40

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie regulaminu ustalającego procedurę przyjmowania zgłoszeń, udziału w projekcie oraz wyboru ostatecznych odbiorców dofinansowania projektu polegającego na budowie instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 12:26

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 12:16

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 12:11

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-24 12:08

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 10:29

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 10:32

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-07 09:09

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 10:36

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 listopada 2017 r.

o powołaniu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 10:40

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 10:45

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 12:08

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 09:09

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 10:50

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 10:23

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-27 14:27

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 10:31

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-23 15:01

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 15:15

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 15:15

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-11 10:33

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-28 10:09

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 15:15

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 15:15

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 15:15

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie zmiany imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-09-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-03 15:15

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 września 2017 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 11:23

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-01 11:21

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 16:15

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 15:55

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Żuk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 15:55

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 15:50

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 15:48

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 15:44

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 15:33

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 13:02

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 13:02

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 13:02

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Żuk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 13:02

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 13:02

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 13:02

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie: w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2017”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 10:23

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 15:07

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w spawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 15:07

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sadkwowicach w związku z obniżeniem czasu pracy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:40

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnieniapracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Sadkowice postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:37

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Sadkowice postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:06

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 11:57

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy w Sadkowicach zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 11:57

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania komicji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 11:57

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochcodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 10:52

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 10:52

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 10:52

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 marca 2017 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z prespektywą na lata 2021-2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:36

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia VIII edycji Konkursu Fotograficznego pod nazwą Moja Gmina w Obiektywie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:34

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:29

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:29

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 10:53

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 15:55

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 08:28

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania: ” Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 08:26

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 08:12

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 13:19

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2017 r.

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 08:14

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Sadkowice na lata 2017-2019”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 13:10

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 08:04

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9958
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:00:01