Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Promocji i Ochrony Środowiska

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem do realizacji programu Leader,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem do realizacji programu PROW- odnowa i rozwój wsi,
 3. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji oraz modernizacją i remontami w zakresie: infrastruktury sportowej, oświatowej i oświetlenia ulicznego oraz innych urządzeń i obiektów komunalnych, począwszy od czynności przygotowawczych przetargów, zawieranie umów z wykonawcami oraz rozliczanie i odbiór wykonywanych zadań,
 4. prowadzenie postepowań w zakresie wydawania decyzji w sprawach usuwania drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych i publicznych,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Sadkowice,
 6. ochrona roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Przyjmowanie informacji, komunikatów o pojawieniu się chorób, szkodników, itp. oraz informowanie mieszkańców,
 7. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 8. zapobieganie nielegalnej uprawie maku i konopi,
 9. współpraca z dzierżawcą lub zarządcą obwodów łowieckich,
 10. opracowywanie programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z wykonania tego programu,
 11. udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,
 12. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 13. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni, zbiorników bezodpływowych,
 14. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zasobów środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elekromagnetycznymi, ochrony zwierząt oraz roślin,
 15. prowadzenie spraw i dokumentacji osób skazanych do pracyna cele społeczne,
 16. organizowanie przetargu, zapytania cenowego na zaopatrzenie w opał urzędu.
 17. nadzór nad pracami w zakresie utrzymania zieleni na terenach stanowiących własność Gminy
 18. przygotowanie i obsługa świąt państwowych i uroczystości gminnych,
 19. kontynuowanie zadań wynikających z porozumień i związków zawartych przez Gminę, a służących rozwojowi gospodarczemu.
 20. bieżące przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów dotyczących wydarzeń w Gminie. Redagowanie artykułów do gazet, na stronę internetową Gminy.
 21. opracowywanie i zlecanie wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie i regionie, folderów i ulotek,
 22. współpraca z innymi instytucjami w podejmowaniu działań mających na celu promocję Gminy,
 23. koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych.
 24. prowadzenie spraw dotyczących promocji i reklamy Gminy we wszystkich dziedzinach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-23 13:31

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Promocji i Ochrony Środowiska

Referent - Katarzyna Wasilewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-23 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5558
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-23 13:26:54