Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Promocji i Ochrony Środowiska

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem do realizacji programu Leader,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem do realizacji programu PROW- odnowa i rozwój wsi,
 3. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji oraz modernizacją i remontami w zakresie: infrastruktury sportowej, oświatowej i oświetlenia ulicznego oraz innych urządzeń i obiektów komunalnych, począwszy od czynności przygotowawczych przetargów, zawieranie umów z wykonawcami oraz rozliczanie i odbiór wykonywanych zadań,
 4. prowadzenie postepowań w zakresie wydawania decyzji w sprawach usuwania drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych i publicznych,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Sadkowice,
 6. ochrona roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Przyjmowanie informacji, komunikatów o pojawieniu się chorób, szkodników, itp. oraz informowanie mieszkańców,
 7. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 8. zapobieganie nielegalnej uprawie maku i konopi,
 9. współpraca z dzierżawcą lub zarządcą obwodów łowieckich,
 10. opracowywanie programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z wykonania tego programu,
 11. udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,
 12. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 13. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni, zbiorników bezodpływowych,
 14. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zasobów środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elekromagnetycznymi, ochrony zwierząt oraz roślin,
 15. prowadzenie spraw i dokumentacji osób skazanych do pracyna cele społeczne,
 16. organizowanie przetargu, zapytania cenowego na zaopatrzenie w opał urzędu.
 17. nadzór nad pracami w zakresie utrzymania zieleni na terenach stanowiących własność Gminy
 18. przygotowanie i obsługa świąt państwowych i uroczystości gminnych,
 19. kontynuowanie zadań wynikających z porozumień i związków zawartych przez Gminę, a służących rozwojowi gospodarczemu.
 20. bieżące przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów dotyczących wydarzeń w Gminie. Redagowanie artykułów do gazet, na stronę internetową Gminy.
 21. opracowywanie i zlecanie wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie i regionie, folderów i ulotek,
 22. współpraca z innymi instytucjami w podejmowaniu działań mających na celu promocję Gminy,
 23. koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych.
 24. prowadzenie spraw dotyczących promocji i reklamy Gminy we wszystkich dziedzinach.
 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-23 13:31

Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Promocji i Ochrony Środowiska

Referent - Katarzyna Wasilewska

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-23 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2275
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-23 13:26

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1594020
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 11:36

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl