Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Sadkowice do Projektu, planowanego doo wspólnej realizacji w ramach działania IV.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - "Odnawialne Źródła Energii"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:09

Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:09

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 11:20

Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017–2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:03

Uchwała Nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:03

Uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/137/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sadkowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:03

Uchwała Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Sadkowice na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:03

Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:03

Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Wójta Gminy Sadkowice dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu Rawskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:03

Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 13:38

Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 13:38

Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubani z siedzibą Lubania 30 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubanim z siedzibą Lubania 30, 96-208 Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 13:38

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jeje przebiegu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 13:38

Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 13:38

Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 14:59

Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 14:55

Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 14:52

Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie podziału
Gminy Sadkowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 14:38

Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach, z siedzibą Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 13:48

Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie, z siedzibą Trębaczew 30, 96-208 Lubania w osioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie, z siedzibą Trębaczew 30, 96-208 Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 13:26

Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Lubani 30 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani, z siedzibą Lubania 30, 96-208 Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 13:20

Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 13:20

Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w rat. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 12:40

Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 12:40

Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 12:40

Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 14:53

Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 14:53

Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 14:53

Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielelenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 14:53

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 14:53

Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-09-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-22 14:53

Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 18:34

Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 18:30

Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017–2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 18:25

Uchwała Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 18:19

Uchwała Nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 17:59

Uchwała Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 17:52

Uchwała Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Trębaczew"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 17:34

Uchwała Nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 17:34

Uchwała Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 16:59

Uchwała Nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie pomnika przyrody alei drzew w miejscowości Bujały, Gmina Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 16:59

Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 16:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 16:31

Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 16:41

Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 16:41

Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego" przewidzianym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne,
Poddziałanie VII. 1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 11:24

Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 11:24

Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 10:40

Uchwała Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 10:40

Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach odnośnie niewłaściwego załatwienia sprawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:32

Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach odnośnie nie zajęcia się prośbą o pomoc w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:32

Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017–2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:27

Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:27

Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:19

Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie przeprowadzenia kompletnej procedury uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:19

Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:10

Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-10 09:49

Uchwała Nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:10

Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 10:10

Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 16:13

Uchwała Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 16:13

Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 16:13

Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 16:13

Uchwała Nr XXV/160/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 16:13

Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie projektu  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 16:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8776
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:33