Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031 

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:45

Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Wójtowi Gminy.

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • autor informacji: Iwona Bednarek
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 82/7 położonej w miejscowości Gogolin

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVIII/245/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:19

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sadkowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sadkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice na fragmencie obrębu Sadkowice.

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018 - 2031

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:20

Uchwała Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  na  2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:16

Uchwała Nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:16

Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/216/2017 Rady gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Sadkowice na 2018 r.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:10

Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice na 2018 rok

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:07

Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:01

Uchwała Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXV/226/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018-2031

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:53

Uchwała Nr XXXV/225/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  na  2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXIV/224/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:25

Uchwała Nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 710
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-11 14:45

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1206917
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-30 14:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl