Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:46

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:42

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:40

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:36

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Wójcik
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-10 10:49

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:24

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:22

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadkowice na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:21

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:21

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:15

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:15

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki położonej w miejscowości Lewin na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-10 10:15

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:18

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:18

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:18

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:18

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Idzkikowski
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:18

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:17

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:17

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-01-09 13:17

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 12:19

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie w wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 12:17

Uchwała Nr XLV/272/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 12:08

Uchwała Nr XLV/271/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 12:05

Uchwała Nr XLV/270/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice na fragmencie obrębu Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 12:03

Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 11:53

Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 11:51

Uchwała Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 11:45

Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 11:44

Uchwała Nr XLII/265/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 09:37

Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-04 09:31

Uchwała Nr XLII/263/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 10:39

Uchwała Nr XLII/262/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowalne pryz zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 10:28

Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 10:21

Uchwała Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018-2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 10:16

Uchwała Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 10:13
 • zmodyfikował: Katarzyna Wójcik
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-03 10:22

Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018-2031.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 10:06

Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 09:26

Uchwała Nr XL/256/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustlenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2018-12-03 09:16

Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:45

Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Wójtowi Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Bednarek
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 82/7 położonej w miejscowości Gogolin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 14:39

Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVIII/245/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-02 14:34

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sadkowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sadkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice na fragmencie obrębu Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 14:34

Uchwała Nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:20

Uchwała Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  na  2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:16

Uchwała Nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:16

Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/216/2017 Rady gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Sadkowice na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:10

Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:07

Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 15:01

Uchwała Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXV/226/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:53

Uchwała Nr XXXV/225/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  na  2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-23 14:29

Uchwała Nr XXXIV/224/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:25

Uchwała Nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-13 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8184
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:26