Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego I Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprzętu pożarowego stanowiącego własność Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie naboru wniosów o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zasad wynagradzania kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rostrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rostrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Katarzyna Wasilewska
  data publikacji: 2018-10-05 14:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Wasilewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-05 14:55

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2018 r.

w spawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego do przeprowadzenia skontrum oraz inwentaryzacji majątku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkowicach

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu "Czyste sołectwo 2018"

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Lubani, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie oraz Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-16 08:53

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 r.

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:49

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:21

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:23

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:30

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 14:07

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę 6 stycznia 2018 r.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 14:01

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:36

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2018-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:58

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-25 09:24

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1206844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-30 14:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl