Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz w jwdnostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 08:41

Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 16:54

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-28 10:17

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-27 13:08

Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów i miejsc Zebrań Wiejskich we wsiach Gminy Sadkowice w celu przeprowadzenia w tych miejscowościach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 08:01

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 13:01

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 12:27

Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-13 09:06

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sadkowice w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 12:03

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:04

Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:12

Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 11:55

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-29 15:01

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 11:28

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2018 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu marki Jelcz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 17:04

Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie utwoerzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 10:10

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:12

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:29

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:29

Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:29

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:04

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie określenia stawki czynszu za najem pomieszczeń tymczasowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-24 10:10

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego na pomieszczenie tymczasowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-24 10:10

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomoctnictwa do głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-17 12:02

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-12 08:01

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gmina na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-03 09:00

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 15:20

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego I Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 09:25

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekazania sprzętu pożarowego stanowiącego własność Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie naboru wniosów o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zasad wynagradzania kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rostrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-07-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rostrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 16:36

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Katarzyna Wasilewska
  data publikacji: 2018-10-05 14:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Wasilewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-05 14:55

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 czerwca 2018 r.

w spawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego do przeprowadzenia skontrum oraz inwentaryzacji majątku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu "Czyste sołectwo 2018"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 16:19

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Sadkowicach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Lubani, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie oraz Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-16 08:53

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:49

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-30 14:21

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:23

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:30

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 14:07

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę 6 stycznia 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 14:01

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-14 08:36

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2018-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:58

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11974
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:59:54