Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. (wtorek)  o godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                    (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-22 13:32

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu  6 września 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 800.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie kandydatury na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy Skierniewice.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                          (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-02 15:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice Mariusz Górski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek)  o godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Kontrola inwestycji w 2020 roku, a następnie rozpatrzenie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020, informacji o stanie mienia Gminy, opracowanie opinii z wykonania budżetu oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                        (-) Mariusz Górski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2021-06-11 12:17

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek)  o godz. 800.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Uzgodnienie stanowiska w sprawie petycji.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                              Jan Szymański

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu  27 maja 2021 r. (czwartek)  o godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                          (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-25 17:49

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek)  o godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                          (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2021-03-09 18:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa)  o godz. 830.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Uzgodnienie stanowiska w sprawie petycji.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                              Jan Szymański

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa)  o godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                   (-) Krzysztof Stańczak

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa)  o godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                          (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 08:49

Zawiadomienie


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek)  o godz. 900

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie pierwokupu działki w miejscowości Jajkowice. 
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXX Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                        (-) Krzysztof Stańczak

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-16 15:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-16 15:04

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa)  o godz. 1115

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie projektu budżetu.
 4. Ustalenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku.
 5. Ustalenie ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego w 2021 roku.
 6. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 7. Ustalenie stawek podatków od środków transportowych na 2021 rok.
 8. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                   (-) Krzysztof Stańczak

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice Mariusz Górski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa)  o godz. 1100.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie projektu budżetu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                      (-) Mariusz Górski

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 1100.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie projektu budżetu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                      (-) Jan Szymański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-11-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-23 10:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek)  o godz. 900

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                           (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-18 15:35

Zawiadomienie

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek)  o godz. 1100

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXV Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                            (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-08-05 08:06

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice Mariusz Górski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. (wtorek)  o godz. 800.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Badanie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019, informacji o stanie mienia Gminy, opinii z wykonania budżetu, skontrolowanie wydatkiów szkół z terenu Gminy Sadkowice w zakresie wykonania przez nie wydatków z działu 801 – czyli kosztów utrzymania i funkcjonowania poszczególnych placówek oraz opracowanie wniosku dotyczącego udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                (-) Mariusz Górski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-07-10 15:16

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 04 czerwca 2020 r. (czwartek)  o godz. 900

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                   (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-02 09:55

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 04 czerwca 2020 r. (czwartek)  o godz. 830.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie stanowiska w sprawie petycji.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                      (-) Jan Szymański

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-02 09:50

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. (piątek)  o godz. 800

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice".
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku,
 • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sadkowice w 2021 roku,
 • w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata    2020-2033.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                            (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-10 12:14

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek)  o godz. 1200.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie stanowisk w sprawie wniosków.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                                         Jan Szymański

Zawiadomienie

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek)  o godz. 1300

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się ze wstępna analizą organizacyjno-finansową placówek oświatowych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

 

 

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                    (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-07 13:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek)  o godz. 900

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 • określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy
 • ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sadkowice.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                            (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-15 15:16

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek)  o godz. 1100

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał  na XVIII Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                            (-) Krzysztof Stańczak

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek)  o godz. 1145.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przygotowanie stanowiska w sprawie petycji .
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                                     (-) Jan Szymański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 08:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek)  o godz. 900

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał  na XVII Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Opinia w sprawie projektu budżetu.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                             (-) Krzysztof Stańczak

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice Mariusz Górski informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek)  o godz. 845.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie projektu budżetu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                            (-) Mariusz Górski

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadkowice Jan Szymański informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek)  o godz. 845.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opinia w sprawie projektu budżetu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                (-) Jan Szymański

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-22 11:16

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek)  o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał  na IV Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                             (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 15:14

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa Rady Gminy Sadkowice Krzysztof Stańczak informuje, iż posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 19 grudnia  2018 r. (środa)  o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na III Sesje Rady Gminy Sadkowice.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad komisji.

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                          (-) Krzysztof Stańczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-17 13:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 13:32