Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 września 2019 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

 • autor informacji: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-16 13:44

Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gogolin gm. Sadkowice oraz ustalenia regulaminu przetargu

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 11:22

Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na zbycie samochodu Marki Jelcz

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-26 12:54

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 14:22

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 maja 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-31 14:18

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-29 14:15

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sadkowice za rok 2018

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-29 08:02

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 maja 2019 r.

 • autor informacji: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 13:38

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 maja 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 13:31

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 maja 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 10:01

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 maja 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 09:00

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 maja 2019 r.

 • autor informacji: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 14:06

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 maja 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 17:00

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2019”

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-05-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-02 12:13

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 09:00

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gogolin gm. Sadkowice oraz ustalenia regulaminu przetargu

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-10 14:11

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 13:01

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 12:34

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 12:18

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 marca 2019 r.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 12:15

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-04-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 12:08

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-21 14:51

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30000 euro w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańcóe województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w ramach działania 3.1."Działania szkoleniowe na rzezcz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-15 10:58

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-04 12:11

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 09:01

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez Gminę Sadkowice.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-01 15:10

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2019 r.

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 15:23

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Agata królak
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 13:44

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 10:17

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-18 13:37

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 stycznia 2019 r.

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 16:49

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:03

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 09:36

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzoru umowy zawartej na korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 10:10

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie ponownego ustalenia terminu i miejsca Zebrania Wiejskiego we wsi Nowy Kłopoczyn w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 14:55

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 14:57

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2019 rok.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 16:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1069
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-17 12:56

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1444670
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-08 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl