Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-28 12:51

Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:42

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:40

Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:39

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:38

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:39

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:37

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:36

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Rawskiemu

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:29

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadkowice za 2018 rok

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:26

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadkowice za 2018 rok

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:22

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:22

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 13:20

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 13:08

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:59

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży  Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym

 • autor informacji: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:57

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:56

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:53

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:51

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:40

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:39

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:37

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:34

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:33

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:59

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:58

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:55

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:54

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:52

Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:50

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:47

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2019 roku

 • autor informacji: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:45

Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2019 r.

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:42

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:54

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:52

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:48

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:46

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:42

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:41

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:39

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Sadkowice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa  kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 ,, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:59

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:56

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:55

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:52

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:49

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

 • autor informacji: Barbara Chała
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:39

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:37

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:35

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:34

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Sadkowice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:32

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sadkowice oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 621
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-28 13:10

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1424300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 10:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl