Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:54

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:52

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:48

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:46

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:42

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:41

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:39

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Sadkowice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa  kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 ,, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:59

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:56

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:55

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:52

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:49

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

 • autor informacji: Barbara Chała
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:39

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:37

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:35

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej

 • autor informacji: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:34

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Sadkowice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:32

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sadkowice oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 113
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-07 13:54

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1278657
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-18 12:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl