Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIX/106/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2020-2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-08 09:13

Uchwała Nr XIX/105/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-08 09:11

Uchwała Nr XIX/104/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-08 09:02

Uchwała Nr XIX/103/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-08 09:00

Uchwała Nr XIX/102/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-01-08 08:28

Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-19 13:47

Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-19 13:45

Uchwała Nr XVIII/99/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-19 13:40

Uchwała Nr XVIII/98/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-19 13:39

Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadkowice na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-19 13:37

Uchwała Nr XVIII/96/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Tolak
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-19 13:34

Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-05 10:06

Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-05 10:04

Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-05 10:02

Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-05 10:00

Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2012 z dnia 25 maja 2012r. Rady Gminy Sadkowice w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe  zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-05 09:05

Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-12-05 09:02

Uchwała Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-11-12 09:53

Uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-11-12 09:51

Uchwała Nr XVI/87/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-11-12 09:48

Uchwała Nr XVI/86/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-11-12 09:42

Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:17

Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:17

Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:17

Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:17

Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:17

Uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławnika.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:17

Uchwała Nr XIV/79/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:16

Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-10-22 07:16

Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2019 r.

  w sprawie:   ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas  pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-09-30 12:24

Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-09-30 12:24

Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-09-30 12:24

Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-09-30 12:24

Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-28 12:51

Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:42

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:40

Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:39

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-13 14:38

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:39

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:37

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:36

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Rawskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:29

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadkowice za 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:26

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadkowice za 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:22

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-27 14:22

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Infrastruktury, Edukacji i Rolnictwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 13:20

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 13:08

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:59

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży  Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:57

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:56

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:53

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:51

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:40

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:39

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:37

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:34

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-06-06 12:33

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:59

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:58

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:55

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:54

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:52

Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:50

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:47

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Wieczorek
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:45

Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-29 09:42

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:54

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:52

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:48

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:46

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadkowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:42

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:41

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-03-07 13:39

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Sadkowice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa  kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 ,, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:59

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice  na lata 2019-2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:56

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:55

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:52

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:49

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:39

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowej w miejscowości Bujały w Gminie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:37

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:35

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:34

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Sadkowice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:32

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sadkowice oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-02-22 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7640
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:19