Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

 1. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania oraz opieki w jednostkach   oświatowych,
 2. koordynowanie działań pomiędzy urzędem ,ajednostkami oświatowymi,
 3. organizowanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół,
 4. organizowanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 5. organizowanie dowozu dzieci do szkoły.
 6. analiza projektów organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych,
 7. tworzenie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek oświatowych,
 8. przedkładanie wniosków w sprawie przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnychdla dyrektorów jednostek oświatowych,
 9. przedkładanie wniosków o przyznanie odznaczeń dla dyrektorów jednostek oświatowych,
 10. ukierunkowanie i nadzorowanie pracy jednostek oświatowychw zakresie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych,
 11. przekazywanie do jednostek oświatowychzarządzeń, instrukcji i wytycznych dotyczących organizacji szkolnictwa, działalności ekonomicznej, planistycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 12. analizowanie sieci szkolnej i wnioskowanie o jej zmiany,
 13. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży,
 14. prowadzenie działalności kulturalnej,
 15. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia,
 16. promocja zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 17. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi,
 18. występowanie z wnioskami o dotacje dla jednostek oświatowych oraz ich rozliczenie,
 19. nadzór nad biblioteką publiczną, instytucjami kultury.
 20. prowadzenie rejestru przedszkoli, instytucji kultury,
 21. prowadzenie rejestru umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, świetlic,
 22. prowadzenie spraw związanych z działalnością świetlic, obiektów sportowych, placów zabaw, obiektów rekreacyjnychw szczególności ewidencjonowanie ich wyposażenia i opału,
 23. zlecanie wykonania aktualnych przeglądów świetlic, obiektów sportowych, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych,
 24. nadzór płatności na dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
 25. współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz rozwoju kultury, sztuki i ochrony zabytków,
 26. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 27. prowadzenie rejestru spraw związanych z konserwacją zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz prowadzenie lustracji w/w obiektów,
 28. prowadzenie rejestru wniosków o dotację na prace konserwatorskie zabytków,
 29. nadzór nad prawidłowym rozliczeniem dotacji udzielonej na prace konserwatorskie zabytków,
 30. przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów Gminy,
 31. rozliczenie realizowanych inwestycji i dostarczanie do referatu finansowego,
 32. organizowanie przetargów, zapytańna zakup opału, materiałów budowlanych, wyposażeniawspólnie z dyrektorami szkół,
 33. opieka podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.
 34. nadzór nad stanem czystości placów zabaw, boisk sportowych, miejsc rekreacji,
 35. prowadzenie rejestru pomników przyrody,
 36. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 15:15
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Wanda Więckowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-21 09:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 15:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7302
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-07 15:13:35