Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 września 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684 i 1504) podaję do publicznej wiadomości informację o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na terenie Gminy Sadkowice udostępniamy nieodpłatnie tablice ogłoszeniowe znajdujące się w 30 sołectwach położonych na terenie gminy, z zastrzeżeniem że plakaty komitetów wyborczych nie mogą zasłaniać urzędowych obwieszczeń wyborczych.

Wójt Gminy Sadkowice
/-/ Karolina Kowalska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 17:09

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I - termin pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-09-30 12:19

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U z 2019 r. poz. 684 t.j)

Wójt Gminy Sadkowice

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 23 września 2019 r. (art. 36 §1 Kodeksu wyborczego) w siedzibie Urzędu Gminy Sadkowice pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                       Wójt Gminy Sadkowice

                                                                           Karolina Kowalska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 13:01

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2019-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 07:45

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-16 12:33

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji

informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

Podobnie jak w poprzednich wyborach rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków e-mailowo lub telefonicznie wnioskodawcy. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Cyfryzacji
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-13 10:19

Wnioski - wzory

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-13 10:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-09-03 15:43

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. (link do strony)

https://wybory.gov.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowa Komisja Wyborcza
  data wytworzenia: 2019-08-27
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-28 11:48

Komunikat o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Okręgowa Komisja Wyborcza w Piotrkowie Tryb.
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-27 12:26

INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I i Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-20 08:19

Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2019-08-20 08:00

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowa Komisja Wyborcza
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-19 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10393
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:43:04