Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-07 15:26

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, że w dniu 2 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice , złożona przez  Fundację Obudźmy Nadzieję .

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Fundacji Obudźmy Nadzieję   na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Rodzaj zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja domowa dla mieszkańców Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Katarzyna Wójcik
  data publikacji: 2020-07-09 14:37

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-25 13:16

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej, złożona przez  Akademię Piłkarską Sadkowice .

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, z 2020 r. poz.284 ), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  Akademii Piłkarskiej Sadkowice  na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Tytuł zadania publicznego: Organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i  młodzieży szkolnej .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-20 13:02

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, że w dniu 19 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ZAPISKI Z OKUPACJI- REALIZACJA DRUGIEGO ODCINKA MINISERIALU pt. „Poza prawem” złożona przez Fundację „Generator Kultury”.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, z 2020 r. poz.284 ), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Fundacji „Generator Kultury” na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadkowice;
3) na stronie internetowej Gminy Sadkowice.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: ZAPISKI Z OKUPACJI- REALIZACJA DRUGIEGO ODCINKA MINISERIALU pt. „Poza prawem”

 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Starczewski
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-20 11:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7923
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:32:37